ÄI7: Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen

 • Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitojaan ja niihin liittyviä tietojaan sekä kehittää kykyään ennakoida, mukauttaa ja arvioida viestintäänsä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 
 • Opiskelija oppii arvioimaan puhe- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. 
 • Opiskelijalle voidaan tarjota mahdollisuus osallistua PUHVI-kokeeseen. 

Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

- syventää tietojaan vuorovaikutuksen luonteesta, ominaispiirteistä ja puheyhteisöistä syventää käsitystään vuorovaikutussuhteiden rakentumisesta, ylläpitämisestä ja jännitteistä kehittää kykyään toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä rakentaa ja ylläpitää vuorovaikutussuhteita  

-kehittää viestintärohkeuttaan sekä esiintymis- ja ryhmätaitojaan  

-tunnistaa ja osaa analysoida sekä puhujan että sanoman luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä - oppii tarkastelemaan vuorovaikutusta ja vuorovaikutustaitoja erilaisten kontekstien, vuorovaikutussuhteiden ja puheyhteisöjen näkökulmasta. 


Keskeiset sisällöt  

-vuorovaikutustilanteiden ja vuorovaikutussuhteiden osatekijät ja ominaispiirteet, esimerkiksi joustavuus, eettisyys  

-puhuttujen tekstien erittely, tulkinta, arviointi 

- argumentointaitojen syventäminen  

-kielellinen ja ei-kielellinen viestintä  

-arjen vuorovaikutustilanteet  

-esiintymisen, neuvottelujen, kokousten ja erilaisten keskustelujen ominaispiirteet ja menettelytavat  

-esiintymis- ja ryhmätaitojen harjoittelu erilaisissa vuorovaikutustilanteissa  

-puheviestinnän kulttuurisia piirteitä 


Kurssin aikataulu:

1. Keskeisten sisältöjen esittely. 

 • Mitä kuuluu & mitä odotan kurssilta
 • Kroppa lämpimäksi : jokainen keksii liikkeen
 • Lämmittelyä: koko ryhmä kahdessa hyvin erilaisessa vuorovaikutustilanteessa (hautajaiset, bileet)
 • Sama harjoitus, mutta puolet ryhmästä tarkkailee vuorovaikutusta:

-suurperhe aamiaispöydässä

-viidakkoon eksynyt turistiryhmä


 • Kurssin näytelmän esittely


2. Mitä on aito dialogi ja vuorovaikutus?


 • Teoriaa: Millainen on hyvä kuuntelija ja millainen on aito dialogi?
 • Ryhmäkeskustelut + ulkopuolinen havainnoija=> Olemmeko aidon dialogin äärellä?
 • Tuloksellinen keskustelu: miten lukiota voitaisiin parantaa?

 


3. Esiintyminen ja esiintymisjännitys


 • Teoreettista tietoa esiintymisjännityksestä
 • Jana jännittävistä sosiaalisista tilanteista
 • Minä-harjoitus (edessäkäymisharjoitus)

 

 • Tarinaa ryhmän edessä (muut syöttävät sanoja)


4.Esiintyminen


 • Improvisoitu pari minuuttia kestävä puheenvuoro
 • Rentoutumisharjoituksia


 

 

5. Kokoustekniikka


 • Ollaan rooleissa: opettajien kokous
 • Ollaan rooleissa (tyypillisiä kokouksen etenemisen estäjiä)

 


6. Oman mielipiteen ilmaisu

-Kävellään tilassa=> ope sanoo mielipiteen; samaa mieltä olevat pysähtyvät

-kuuma peruna

-luokan jakaminen neljään merkitsevään osaan


7. Väittelyt

 • Teoriaa: millainen on hyvä väittelijä?
 • Ensin pienryhmissä=> sitten suuremmassa ryhmässä niin, että muu ryhmä seuraavat, mitä tapahtuu

 


8. Non-verbaalinen viestintä

-kuvat

-ajatusäänet

-statuksen ilmaisu


9. Työpaikkahaastattelut


10. Vaikuttamaan pyrkivä viestintä: tunnistatko propagandan, indoktrinaation, valeuutiset


 

11. Draamapedagogisia harjoituksia: prosessidraama (kuka voi vaikuttaa?)


12. Draamapedagogisia harjoituksia


13. Draamapedagogisia harjoituksia