Kuvan lähde


Abiturientin kertauspolku tekstitaitokoetta varten

1. Tutustu aivan ensimmäiseksi tekstitaitovastauksen piirteisiin. Löydät kattavan esityksen aiheesta täältä. Lisäksi voit tutustua tekstitaitokokeen yleisimpiin tehtävätyyppeihin täällä. Sinun on hyvä tuntea myös tekstitaitovastauksen arviointikriteerit. Löydät arviointikriteerit täältä. Tutustu huolellisesti myös itse koetilannetta koskeviin määräyksiin, jotka löydät samasta lähteestä.

2. Tekstitaitokokeessa on olennaista osata käyttää käsitteitä. Voit muistutella käsitteitä mieleesi monivalintatestien avulla. Läydät testit  täältä.

3. Harjoittele erilaisia tekstianalyysitaitojen osa-alueita. Seuraavat harjoitteluohjeet on koottu tekstitaitokokeen yleisimpiä tehtävätyyppejä mukaillen.

  • Tekstin vaikuttamisen keinojen analyysi:

=> Löydät ohjeet argumentaatioanalyysiin täältä.

=> Retoristen keinojen analyysi on osa argumentaation analyysia. Löydät esityksen aiheesta täältä.

=> Mikäli haluat harjoitella vaikuttamaan pyrkivien journalististen tekstien analyysia apukysymyksien avulla, löydät tehtäviä täältä (linkki tulossa). Tehtäviin on saatavissa opettajalta sähköiset vastaukset.

  • Tekstin tyylin ja kielen analyysi:

=> Löydät ohjeet täältä

Mikäli haluat harjoitella itsenäisesti tekstin kielen ja tyylin analyysia apukysymyksien avulla, löydät tehtäviä täältä (linkki tulossa).

  •  Kaunokirjallisuuden erittely
  •  Ohjeet proosan erittelyyn löydät täältä. (linkki tulossa) Voit harjoitella proosan analyysia itsenäisesti täällä.
  • Ohjeet runouden erittelyyn löydät täältä (linkki tulossa). Voit harjoitella runoanalyysia itsenäisesti täältä.
  • Ohjeet draaman erittelyyn löydät täältä (linkki tulossa).


  • Tekstikokonaisuuksien erittely suhteessa toisiinsa

-Tällaisissa tehtävissä tarkastellaan tekstin eri osien tehtäviä kokonaisuudessa (esim. kuvituksen ja tekstin suhdetta tai kuvan osa-alueita)

-Perusteelliset ohjeet kuva-analyysia varten löydät täältä (linkki tulossa) . 

-Voit harjoitella itsenäisesti kuva-analyysia täällä.