Tuota erilaisia tekstilajeja

Katso ensin kertaava esitys tekstin tasoista täältä.

1. Valitse alla olevista kuvista yksi ja tuota sen pohjalta täysin kuvitteellinen uutinen. Katso, että uutisessa näkyvät kaikki uutisen tekstilajipiirteet mahdollisimman selkeästi. Voit kerrata uutisen piirteet  täältä.

2. Tuota yhden valitsemasi kuvan pohjalta novellikatkelma. Listaa kaikki tekstin aiheeseen, rakenteeseen, kieleen ja tyyliin liittyvät piirteet, joiden perusteella huomaa, että kyseessä on nimenomaan novellikatkelma.

3. Tuota yhden valitsemasi kuvan pohjalta radiomainos. Listaa kaikki sisällön, rakenteen, kielen ja tyylin piirteet, joista huomaat, että kyse on nimenomaan radiomainoksesta.





TT-vastaus:

Analysoi seuraavien tekstien tekstilajipiirteitä.  Kun viittaat sähköiseen lähteeseen, merkitse lähteen nimen perään suluissa lähteen linkki ja päivämäärä, jolloin lähde on tarkistettu.

Rakenna vastauksesi seuraavan mallirakenteen avulla:

Otsikoksi käy esimerkiksi "Tekstilajipiirteet kolmessa syrjäytymistä tarkastelevassa tekstissä".

1. Esittelykappale, jossa kerrot tekstien nimet, julkaisupaikat ja -ajat, tekstilajin ja aiheen. Voit jo esittelykappaleessa vihjaista lukijalle, millaisista näkökulmista tulet tekstejä tarkastelemaan.

2. Analysoi tekstilajien tavoitteita ja pohdi, kuinka tavoitteet näkyvät tekstin ilmaisussa.

3. Tiivistä tekstilajien keskeinen sisältö. Mikä tekee sisällöstä juuri tälle tekstilajille ominaisen?

4. Tarkastele tekstilajien kieltä. Muista myös esimerkit. Mikä kielen piirteistä on juuri mainitulle tekstilajille ominaista?

5. Tarkastele tekstien ulkoasua. Millaisista osista teksti koostuu? (Esim. kuvat, teksti). Mikä merkitys erilaisilla osilla on tekstin tavoitteen kannalta?


Teksti yksi

Teksti kaksi

Teksti kolme