AI 8: Tekstitaitojen syventäminen

Pierre-Auguste Renoir (1876): Nuori nainen lukee kirjaaKurssia luonnehditaan lukion opetussuunnitelmassa (2003) seuraavalla tavalla:


TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• vahvistaa taitoaan lukea analyyttisesti ja kriittisesti erilaisia tekstejä
• varmentaa taitoaan kirjoittaa sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään ehyttä ja johdonmukaista
tekstiä.


KESKEISET SISÄLLÖT
Kerrataan ja syvennetään seuraavia asioita:
• tekstityypit ja tekstilajit
• tekstianalyysi ja siinä tarvittavat käsitteet
• tekstin rakentaminen: ideointi, suunnittelu, näkökulman valinta, jäsentely, muokkaaminen,
tyylin hionta, otsikointi ja ulkoasun viimeistely
• kielenhuoltoa