Kohti lukutaitokoetta


1. Lukutaitokokeessa mitataan yleisen erittelevän, kriittisen ja tulkitsevan lukutaidon lisäksi myös käsitteiden osaamista. Kun kertaat käsitteitä, erityisen hyödyllisiä sivuja Jukola -käsikirjasta ovat seuraavat:

 • s. 6-62
 • s. 64-66
 • s. 71-82
 • 89-92
 • 84-114
 • Koko luku 8. Viittaustekniikkaan pääset tutustumaan myös täältä. (linkki tulossa)
 • Koko luku 9.
 • s. 169-172 soveltuvin osin.

Käsitteet on käyty olennaisilta osin läpi myös jokaisen kurssin yhteydessä. Sinun voi olla siis syytä palata Google Slides -esityksiin aivan ensimmäiseltä kurssilta alkaen. Mikäli törmäät sinulle aivan uusiin ja vieraisiin käsitteisiin, varmista niiden merkitys opettajalta.


2. Käy huolellisesti läpi kaikki syyslukukauden aikana saamasi kirjallinen palaute ja myös aiempina opintovuosinasi saatu palaute. Tarvittaessa ota yhteyttä opettajaan ja pyydä yhteistä keskusteluaikaa YO -kirjoituksiin liittyen varsinkin, mikäli et ole ymmärtänyt joitakin saamasi palautteen kohtia.

3. Jukola -käsikirja ei käsittele lainkaan kirjallisuushistoriaa, vaikka kirjallisuushistoriallista osaamistakin on kokeessa joskus tarvittu. Selvennä itsellesi käsitteet:

 • Romantiikka
 • Realismi
 • Modernismi
 • Postmodernismi

Löydät suuntauksiin johdattelevat esitykset kurssien 5 ja 6 yhteydestä.


4. Kaunokirjallisten tekstien (runo, näytelmäkatkelma, romaanikatkelma jne.) lisäksi sinun on hallittava kokeessa myös esimerkiksi lukuisia journalistisia tekstilajeja. Ota selvää, että muistat, mitkä piirteet ovat ominaisia:


 • kolumnille
 • pakinalle
 • reportaasille
 • uutiselle
 • henkilöjutulle
 • pääkirjoitukselle
 • arvostelulle
 • kommentille
 • kainalojutulle
 • yleisönosastokirjoitukselle
 • mainokselle
 • audiovisuaalisille teksteille (erityisesti kurssi 6): esimerkiksi uutisvideo, henkilöhaastattelu, musiikkivideo


5. Lähdekritiikin hallinta korostuu lukutaitokokeen ensimmäisessä osassa. Lue lisää Jukola -käsikirjan soveltuvista osista.


6. Tarkista, että vastaustesi kieli on kunnossa. Lue vanhoja palautteita ja kertaa juuri sinulle tarpeellisia kielioppiasioita saamasi Kielikirjan avulla.

Yleisimmin virheet koskevat:

 • kongruenssia
 • pilkutusta
 • pronominien käyttöä (varsinkin joka-ja mikä-pronominin käyttöä) sekä
 • yhdyssanojen oikeinkirjoitusta