Kuvan lähde

Tuotan aineistopohjaisen esseen

Vaihtoehto A: Kohti kiitettävää arvosanaa

Valitse seuraavista aihioista yksi, päätä päänäkökulmasi ja tuota noin 4000 merkkiä pitkä kirjoitustaidon vastaus. Käytä tekstissäsi yhtä aineistoa, joka on annettu tehtävänannon ohessa tai valitse sopiva aineisto itse.  Mikäli valitset aineiston itse, hyväksytä se ensin opettajalla.

Teemana unelmat

Aihiot:

1. Nuori ja unelmat

2. Unelmat muutoksessa

3. Vaaralliset ja/tai turhat unelmat?

4. Yhteiskunnallinen ongelma, jonka haluaisin ratkaista

5. Uskaltaako enää unelmoida?

6. Miksi unelmat toteutuvat ja/tai eivät toteudu?


Aineistot:

Artikkeli: Unelmista uutta voimaa

Pääkirjoitus: Myrkylliset unelmat

Blogimerkintä: Mistä voimaa, kun tulevaisuus pelottaa?

Uutisartikkeli: Moni lahjakkuus poltetaan loppuun aivan liian aikaisin

Laulu: Taivas ei oo rajana

Video: Tee unelmistasi totta


Kuvan lähde


Vaihtoehto B: Valitse yksi seuraavista valmiista päänäkökulmista ja tuota noin 4000 merkkiä pitkä kirjoitustaidon vastaus. Käytä tekstissäsi aineistoa, joka on annettu tehtävänannon ohessa tai valitse sopiva aineisto itse.  Mikäli valitset aineiston itse, hyväksytä se ensin opettajalla. Otsikoi tekstisi itse.


1. Ihana ja/ tai kamala lukio-opiskelu. Kirjoita siitä, kuinka koet lukio-opiskelun.

Ylen artikkeli koulu-uupumuksesta


2. Miksi luonto on minulle tärkeä?  Kirjoita luontosuhteestasi pohtiva teksti.

Luontoaiheinen blogimerkintä


3. Videopelien hyvät ja/ tai huonot puolet

Pelaamisen hyötyjä ja haittoja käsittelevä artikkeli


4. Mikä tekee minut onnelliseksi?

Tiede-lehden artikkeli


   Kuvan lähde


Vaihtoehto C: Kirjoitetaan essee valmiin rakennemallin pohjalta. Valitse tämä vaihtoehto, mikäli äidinkielen arvosanasi on peruskoulussa ollut 7 tai alle 7 tai sait lähtötasotestinä toimineesta otsikkoesseestä huonomman arvosanan kuin 8. Rakennemallit on tarkoitettu avuksesi ja voit vapaasti muokata niitä itsellesi sopivammiksi.


Kirjoita essee ilmastonmuutoksesta. Hyödynnä ongelmanratkaisurakennetta.

1. Aloita määrittelemällä ilmastonmuutos käsitteenä ja kerro havainnollistavien esimerkkien kautta, miten ilmastonmuutos vaikuttaa. Kuvittele, että kirjoitat ihmiselle, joka ei tiedä ilmastonmuutoksesta mitään.

2. Pohdi kahden kappaleen verran, mistä ilmastonmuutos johtuu. Hyödynnä myös aineistoa ainakin yhden viittauksen verran.

3. Pohdi kahden kappaleen verran, mitä ilmastonmuutoksesta seuraa. Hyödynnä myös aineistoa ainakin yhden viittauksen verran.

4. Pohdi laajasti erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, joiden avulla ilmastonmuutosta voisi hallita. Hyödynnä myös aineistoa ainakin yhden viittauksen verran.

5. Kirjoita esseeseen lopetuskappale, jossa pohdit, miten uskot ilmastonmuutoksen kehittyvän tulevaisuudessa.

Aineisto:  Ilmastonmuutos pähkinänkuoressa


Kirjoita essee tekijöistä, jotka vaikuttavat omaan hyvinvointiisi ja onnellisuuteesi.

 Hyödynnä näkökulmajärjestystä.

1. Aloita essee esimerkiksi kuvaamalla päivää, jolloin olet voinut erityisen hyvin tai erityisen huonosti. Päätä kappale kokoavaan kysymykseen: Millaiset tekijät sitten vaikuttavat hyvinvointiini?

2. Kirjoita vähintään kappaleen verran hyvinvointisi ja onnesi fyysisestä taustasta. Hyödynnä myös aineistoa vähintään yhden viittauksen verran.

3. Kirjoita vähintään kahden kappaleen verran hyvinvointiisi ja onnellisuuteesi vaikuttavista sosiaalisista tekijöistä. Hyödynnä myös aineistoa vähintään yhden viittauksen verran.

4. Kirjoita ainakin kappaleen verran hyvinvointiisi ja onnellisuuteesi vaikuttavista psyykkisistä tekijöistä (esimerkiksi ajatuksista ja tunteista). Hyödynnä aineistoa vähintään yhden viittauksen verran.

5. Kokoa tekstisi lopussa ajatuksesi yhteen ja kirjoita, millaiselta toivot hyvinvointisi näyttävän tulevaisuudessa.

Aineisto: Tiede -lehden artikkeli