ÄI 2: Kieli- ja tekstitietoisuus  (1 op)

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

  • kehittää kieli- ja tekstitietoisuuttaan
  • syventää ymmärrystään kielestä ja teksteistä merkityksiä rakentavina kokonaisuuksina
  • ymmärtää kielen sosiaalisen luonteen ja merkityksen niin yksilön kuin yhteisöjen kannalta.

Koska moduuli on osa opintojaksoa "Tekstien jaetut maailmat", moduulissa käsitellään myös proosan analyysin lähtökohdat.
Keskeiset sisällöt

  • erilaiset käsitykset kielestä: kieli rakenteena, merkitysten muodostajana, sosiaalisena ja yhteisöllisenä ilmiönä sekä vallan välineenä
  • kielipolitiikka, yksi- ja monikielisyys, kieli-ideologiat, kielenohjailun periaatteet
  • Intertekstuaalisuus ja moniäänisyys
  • Proosan analyysi


 

Moduulin arvioitavat työt

  • Lukutaitovastaus novellin pohjalta
  • Lukutaitovastaus: tekstin kielellisten piirteiden analyysi (Rambo-selkomukautustehtävä, jossa vertaillaan tavallista tekstiä ja selkomukautuksen tekstiä)
  • Itsenäinen tehtäväpaketti, joka koostuu Studeon tehtävistä.