Minä lukijana -reflektiotehtävä

              Kuvan lähde: http://puimuri.wikispaces.com/Lukeminen


Johdanto

a) Mitä oheinen maalaus kertoo lukemisen merkityksestä? Millaisia ajatuksia maalaus sinussa herättää?

b) Vallalla näyttäisi vahvasti olevan käsitys siitä, että nuoret, varsinkaan pojat, eivät lue kaunokirjallisuutta. Pitääkö väite mielestäsi paikkansa? 

c) Mistä haluttomuus lukea kaunokirjallisuutta voisi johtua?  

d) Onko kaunokirjallisuuden - esimerkiksi romaanien - lukemisesta lopulta hyötyä? Perustele.Vastaa seuraaviin kysymyksiin kokonaisin virkkein niin, että lopputuloksena on yhtenäinen teksti. Laita otsikoksi Minä lukijana.


Mitä luet?

Huomaa, että luemme päivittäin paljon muutakin kuin kaunokirjallisuutta. Esimerkiksi blogitekstien, sarjakuvien ja keskustelupalstojen lukeminen on myös lukemista. Pohdi lisäksi erilaisia kirjallisuuden lajityyppejä. Luetko esimerkiksi erityisen paljon fantasiakirjallisuutta. Miksi? Vai kiinnostavatko sinua elämäkerrat tai vaikkapa sotahistoria?


Miten lukemistapasi ovat muuttuneet ajan kuluessa?

Luitko lapsena enemmän? Luettiinko sinulle ääneen? Miten lukuharrastuksesi on kehittynyt alakoulusta yläkouluun ja lopulta lukioon? Miksi? Mitä ajattelet lukuharrastuksesi kehityksen suunnasta? Perustele.


Miksi luet?

Luetko ensisijaisesti esimerkiksi opiskellaksesi, viihtyäksesi, pakon sanelemana, sosiaalisista syistä...?