Runous

Löydät runoanalyysin keskeisiä käsitteitä hahmottavan esityksen täältä.

Osion pakolliset tehtävät:

  • Osio 1: Metafora, allegoria ja metonymia, laulun sanoituksen ja siihen liittyvän musiikkivideon analyysi
  • Osio 2: Vastaa valitsemiisi analyysitehtäviin.
  • Osio 3: Aineistopohjainen essee (kirjoitetaan tunnilla)

Huomaa, että kokonaisuus sisältää myös kotitehtävät.


Tehtävä 1: Metafora, allegoria, metonymia ja symboli

a) Keksi mahdollisimman monta metaforaa, joilla kuvaat itsellesi tärkeää aihetta (esimerkiksi elämäsi, harrastus, joku paikka tai ihminen). Avaa, mitä tarkoitat metaforilla.

b)Kirjoita vähintään viiden virkkeen mittainen allegorinen kuvaus jostakin itsellesi tärkeästä aiheesta (esimerkiksi elämäsi, harrastus, joku paikka tai ihminen). 

c) Luonnehdi itseäsi tai jotain kuvitteellista henkilöä metonymian avulla. Kuvaa, millaisia esineitä hahmo pitää pöydällään. Avaa tämän jälkeen esineiden metonyyminen merkitys. Mitä ne kertovat sinusta tai kuvitteellisesta hahmosta?

d) Kulttuurissamme väreillä on erilaisia symbolisia merkityksiä. Mitä symboloivat usein esimerkiksi musta, valkoinen, vihreä ja punainen?


Tehtävä 2: Sanoituksen ja musiikkivideon analyysi

Tarkastele Apulantan - yhtyeen albumilla "Hiekka" (2002) julkaistun kappaleen "Jumalasanoitusta  ja sanoitukseen liittyvää musiikkivideota.

a) Mikä mielestäsi on runon aihe eli mistä runo kertoo?

b) Poimi runosta kaikki metaforat ja pohdi, mitä ne voisivat tarkoittaa.

c) Millaiselle vastakkainasettelulle runo rakentuu? Pääset kiinni vastakkainasetteluun, kun pohdit, millaiset asiat runossa esitetään hyvinä ja tavoittelemisen arvoisina ja millaiset taas huonoina ja kartettavina.

d) Mikä merkitys toistolla on runossa?

e) Analysoi musiikkivideon draaman kaarta. Löydät yhden esimerkin draaman kaaresta täältä Video sisältää kaksi erillistä tarinaa. Analysoi ensin linja-autossa istuvien sivuhenkilöiden tarinaa.  Millaisesta tilanteesta kaikki alkaa? (alkutilanne) Kuinka tilanne lähtee kehittymään? (kehittely) Mikä on käännekohta, jossa ristiriidat kärjistyvät äärimmilleen? Millaisen päätöksen tilanne saa? 

f) Analysoi nyt samalla kaavalla linja-autossa istuvien pojan ja tytön tarinan draaman kaarta. Mistä kaikki saa alkunsa? Miten tilanne ja ristiriita kehittyy? (kehittely) Mikä on tarinan käännekohta? Mikä on huippukohta, jossa ristiriidat ratkeavat? Miten tytön ja pojan tarina päättyy?

g) Millaisen kuvan video välittää ihmisistä, maailmasta ja elämästä yleensä? Perustele vastauksesi.

h) Miten video liittyy sanoitukseen? Pohdi videon allegorisia merkityksiä. Tuoko video sanoituksen tulkintaan  jotakin uutta?

i) Millaisia teemoja löydät videosta ja sanoituksesta?Runoanalyysit (Vastaa apukysymyksiin kokonaisin virkkein) 

Tutustu ensin runoihin ja valitse sitten analysoitavaksesi mieleisesi. Tee analyyseja oman arvosanatavoitteesi mukaan.

 

1. Mene Tytti Heikkisen sähköiseen runokokoelmaan Varjot astronauteista (2009). Etsi kokoelmasta runosarja "Ryhävalaan tasoa" ja valitse runosarjasta runo "Aina sama juttu". Vastaa sitten seuraaviin kysymyksiin.

a) Miten luonnehtisit runon kieltä ja tyyliä?

b) Julkaisukonteksti osoittaa, että kyseessä on runo, tarkemmin määriteltynä proosaruno. Mitä muita tekstilajeja teksti voisi mielestäsi edustaa kielensä, sisältöntä ja rakenteensa perusteella? 

c) Minkä ikäinen runon puhuja on ja mitä sukupuolta puhuja edustaa? Perustele.

d) Mitä saat tietää ja voit päätellä puhujan äidistä? Kuinka puhuja suhtautuu äitiinsä? Perustele.

e) Mitä saat tietää puhujan isästä? Kuinka puhuja suhtautuu isäänsä? Perustele.

f) Mitä voit päätellä puhujan äidin uudesta miesystävästä? Miten miesystävä suhtautuu puhujaan ja miten puhuja taas suhtautuu miesystävään? Perustele.

g) Miten luonnehtisit puhujan elämänasennetta ja käsitystä maailmasta?

h) Millaisia teemoja löydät runosta?


2. Tarkastele Samuli Putron laulun "Nuoruus on murhenäytelmä"  sanoitusta, joka on julkaistu albumilla Elämä on juhla (2009).

a) Listaa runosta kaikki metaforat, joilla nuoruutta kuvataan. Avaa, mitä metaforilla mahdollisesti tarkoitetaan. 

b) Etsi runosta toistuvia elementtejä. Mihin toistolla pyritään?

c) Millainen suhde runon puhujalla on vanhempiinsa? Perustele tekstiesimerkein.

d) Miten runon puhuja suhtautuu nuoruuteensa nykyhetkessä, aikuisena? Mitä hän jää mahdollisesti kaipaamaan? Perustele.

e) Millaisia teemoja löydät runosta?


3. Tarkastele Chisun albumilla "Kun valaistun" (2011) julkaistua laulun sanoitusta  "Vanha jo nuorena".

a) Mitä runon nimi tarkoittaa? Mihin se viittaa?

b) Etsi runosta kaikki metaforat ja avaa, mitä metaforilla mahdollisesti tarkoitetaan.

c) Runossa enkelin voi tulkita merkitykseltään vakiintuneeksi metaforaksi eli symboliksi. Mitä kaikkea enkeli voisi symboloida?

d) Millaiset elementit runossa asettuvat vastakkain?

e) Tulkitse runon neljää viimeistä säettä. Mistä ne kertovat? Perustele.

f) Millaisia teemoja löydät runosta?


4. Analysoi Paula Vesalan albumilta "Vesala" (2016) löytyvän kappaleen "Tequila"sanoitusta  ja sanoitukseen liittyvää musiikkivideota.

a) Mistä runo kertoo eli mikä on sen aihe?

b) Poimi sanoituksesta kaikki metaforat ja avaa, mitä metaforilla mahdollisesti tarkoitetaan.

c) Tarkastele metonymiaa runossa. Millaiseen elämäntilanteeseen ja elämäntyyliin voisivat liittyä esimerkiksi jatkuva matkustaminen ja napaan kaadettava tequila?

d) Millaisia teemoja voit löytää sanoituksesta?

e) Tiivistä lyhyesti musiikkivideon tapahtumat. Millaisen tarinan video kertoo? Miten video voisi liittyä laulun sanoitukseen?


5. Aleksis Kivi Sydämeni laulu (romaanista Seitsemän veljestä, 1870)

a) Analysoi runon puhetilannetta. Mitä saat tietää ja voit päätellä runon puhujasta ja puhetilanteesta? Kenelle puhuja luultavasti osoittaa sanansa ja miksi? Muista perustella.

b) Millaisien sanavalintojen avulla kuoleman jälkeistä elämää kuvataan runossa? Millaisen kuvan sananvalintojen välityksellä saa Tuonelasta?

c) Mitkä elementit runossa toistuvat? Mihin toistolla pyritään?

d) Millaisia teemoja runo mielestäsi käsittelee?

e) Analysoi runon rytmiä ja mittaa. Kuinka ne tukevat runon teemoja? Millaista tunnelmaa ne luovat runoon?


6.  Maija Vilkkumaa: Totuutta ja tehtävää (Laulu on ilmestynyt ensimmäisen kerran Vilkkumaan albumilla Meikit, ketjut ja vyöt vuonna 2001)

a) Analysoi runon puhetilannetta. Millaisessa paikassa puhuja on ja mitä hän on tekemässä? 

b) Millainen runon minän puhujan suhde on runon sinään? Perustele.

c) Millaisena runon minä näkee tulevaisuutensa? Perustele. Mitä puhuja voisi tarkoittaa toistuvalla säkeillä "-- ja pahimpia on aamut/ joiden päättymistä ei näy/ mä pelkään aina ne saa mut/ ja niin lopulta käy? Millaiseen elämäntilanteeseen säkeet liittyvät metonyymisesti?

d) Miksi runossa mainitaan "vaalea tyttö"? Kuinka puhuja suhtautuu tyttöön ja miksi? 

e) Millaisia teemoja löydät runosta?


 

7. Kotiteollisuus: Tämän taivaan alla (Laulu on julkaistu albumilla Helvetistä itään vuonna 2003)

a) Miten puhuja kokee itsensä tai ihmiskunnan yleensä? Mitä tarkoitetaan esimerkiksi sillä, että olento on "kuun ja auringon välissä" ja sillä on "käärmeen kasvot ja rippeet enkelin"? Huomioi intertekstuaalinen kytkös Raamattuun.

b) Millainen suhde puhujalla on Jumalaan? Mitä tarkoittaa esimerkiksi intertekstuaalinen viittaus "ei kukaan kulje täällä vetten päällä"? Mitä tarkoitetaan metaforalla "unohduksen laakso"? Mihin voisi viitata tuulen levittämä "tomu"? Entä miksi taivas on raudanharmaa?

c) Runossa "tuuli" on toistuva elementti, jolle voi löytää metaforisia tai metonyymisia merkityksiä. Mihin kaikkeen "tuuli" voisi viitata? Miten "tuuli" liittyy siihen, kuinka runon minä kokee ihmiselämän?

d) Millaisia teemoja runo käsittelee? Onko runolla mielestäsi tietty sanoma?