Kuvan lähde


Kurssi 3: Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa


Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • harjaantuu lukemaan fiktiivisiä tekstejä analyyttisesti ja eläytyen sekä omaa lukemistaan reflektoiden
 • syventää käsitystään kaunokirjallisuudesta ja sen vaikutuskeinoista
 • monipuolistaa taitoaan eritellä ja tulkita kaunokirjallisuutta sopivaa käsitteistöä ja lähestymistapaa hyödyntäen ja oppii perustelemaan tulkintaansa
 • oppii ymmärtämään kielen poeettista luonnetta
 • syventää ryhmäviestintätaitojaan.


Keskeiset sisällöt 

            

 • kaunokirjallisuuden lajit sekä niiden moninaisuus ja muuttuvuus
 • monitulkintaisuus, kielen kuvallisuus ja tekstuaaliset keinot kaunokirjallisuudessa ja omissa teksteissä
 • proosan, lyriikan ja draaman erittely ja tulkinta, erityisesti näytelmien ja runojen analyysi
 • monimuotoisten tekstien kerronnan ja ilmaisun tarkastelua, esimerkiksi teatterin, elokuvan ja taidekuvien erittelyä ja tulkintaa
 • kirjallisuuden pohjalta kirjoittaminen
 • tavoitteellinen kirjallisuuskeskustelu sekä keskustelun erittelyä ja arviointia ryhmätaitojen näkökulmasta
Löydät kurssin esseen aineiston täältä.Korvaavat tuntitehtävät  29.4.2020

 -Tee yhteisestä luovan kirjoittamisen osiosta (Luovaa kirjoittamista) tehtävät 1 ja 2.

Tee seuraava novellitehtävä, joka alustaa ensi tunnin novellikeskustelua:

1. Lue Tuuve Aron novelli "Tappajahai" täältä

a)Mitä mieltä olette seuraavista väitteistä? (Huomaa, että novellin kertoja voi olla myös epäluotettava.) Perustele kantasi huolellisesti.

 • Minäkertoja melkein tappaa tanssipartnerinsa, ja novellin lopussa Niklas kuolee.
 • Minäkertoja tuo mieleen hain.
 • Minäkertoja suhtautuu muihin ihmisiin esineellistävästi.
 • Minäkertojalla on realistinen käsitys omasta itsestään.
 • Minäkertojalla on hyvä itsetunto.

Kurssin arvioitavat työt

 1. YO -esseen laajuineen essee, jonka kokoava teema on "lukeminen". Arvioidaan asteikolla 4-10. 

Esseestä on kaksi vaihtoehtoa, josta arvosanoja 8-10 tavoittelevat valitsevat A:n: 

A) Kirjoita 6000 merkkiä pitkä teksti ja hyödynnä kahta aineistoa. 

-Toinen aineistoista voi olla pääaineisto, johon viittaat vähintään kolmesti. 

-Toinen aineisto voi olla sivuaineisto, johon viittaat vain kerran.

B) Kirjoita 4000 merkkiä pitkä essee, jossa hyödynnät yhtä aineistoa. Viittaa aineistoon vähintään yhden kerran.

Löydät esseen aihiot ja aineistot täältä (linkki tulossa)

 

Kuvan lähde


 2. Kurssin lukutaitovastaus 1: Novellianalyysi (löydät tehtävän täältä, linkki)

3. Kurssin lukutaitovastaus 2: Runon ja musiikkivideon analyysi (löydät tehtävän täältä, linkki)

4. Luovan kirjoittamisen polku, jota opiskelija voi edetä haluamaansa tahtiin. Polulla on tietty minimimäärä tehtäviä, jotka on tehtävä, jotta kurssi tulisi läpäistyksi. Kunnianhimoinen opiskelija taas voi tehdä niin paljon tehtäviä kuin haluaa tai jaksaa.