Kuvan lähde


Kurssi 3: Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa


Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • harjaantuu lukemaan fiktiivisiä tekstejä analyyttisesti ja eläytyen sekä omaa lukemistaan reflektoiden
 • syventää käsitystään kaunokirjallisuudesta ja sen vaikutuskeinoista
 • monipuolistaa taitoaan eritellä ja tulkita kaunokirjallisuutta sopivaa käsitteistöä ja lähestymistapaa hyödyntäen ja oppii perustelemaan tulkintaansa
 • oppii ymmärtämään kielen poeettista luonnetta
 • syventää ryhmäviestintätaitojaan.


Keskeiset sisällöt 

            

 • kaunokirjallisuuden lajit sekä niiden moninaisuus ja muuttuvuus
 • monitulkintaisuus, kielen kuvallisuus ja tekstuaaliset keinot kaunokirjallisuudessa ja omissa teksteissä
 • proosan, lyriikan ja draaman erittely ja tulkinta, erityisesti näytelmien ja runojen analyysi
 • monimuotoisten tekstien kerronnan ja ilmaisun tarkastelua, esimerkiksi teatterin, elokuvan ja taidekuvien erittelyä ja tulkintaa
 • kirjallisuuden pohjalta kirjoittaminen
 • tavoitteellinen kirjallisuuskeskustelu sekä keskustelun erittelyä ja arviointia ryhmätaitojen näkökulmasta

!B: Kurssin arvioitavat työt

 • Essee: runoanalyysi ja musiikkivideon analyysi
 • Essee: elokuva-analyysi (kurssikoepäivänä)
 • Lukutaitotehtävä: Proosan analyysi (arviointi 0-6p.)
 • Suulliset esitelmät kurssin novellikokoelmista (Arvioidaan 4-10)

Arvioitavien töiden lisäksi portfoliosta pitäisi löytyä:

-Oman oppimispolun reflektointi ja suunnittelu

-Metafora, metonymia, allegoria jne. kuvallisuustehtävä

-Oman runopolun suunnitelma ja runopolun tehtävät

-Proosaan liittyvä kertoja -tehtävä


Honkajokisten arvioitavat työt:

-Essee: runoanalyysi ja musiikkivideon analyysi (arviointi 4-10)

 

-Essee proosan pohjalta (arviointi 4-10)

-Lukutaitotehtävä: Draaman analyysi

-Suulliset esitelmät kurssin novellikokoelmista ( Arvioidaan 4-10)


Kurssin tehtävät yhdistelmäopiskelijoille

Luo kurssille oma portfolionsa, jonka jaat kanssani sovittuun tapaan.

Viikko 1

Meillä jäi edellisen kurssin lopusta oppitunti pois. Korvaava tehtävä tulee tässä: 

Mene sivuston laidalla kohtaan "Novellipankki" ja selaa hieman alaspäin kohtaan, jossa on novelleja lukuvuodelle 2017-2018. Lue Sisko Istanmäen novelli "Sankarikalastaja" linkin takaa (linkki johtaa YO-vihkoon, jossa on muitakin tehtäviä, joten joudut hieman selaamaan). Vastaa novellia koskeviin kysymyksiin kokonaisin virkkein ja muista perustella vastauksesi pohjatekstillä. 

 • Loput suulliset esitelmät
 • Kertaamme aineiston pohjalta kirjoittamisen periaatteita 2h kirjoitustehtävän avulla. Mene sivustolla äidinkielen ensimmäisen kurssin (Tekstit ja vuorovaikutus) kohdalle ja valitse sieltä "Kirjoitetaan toisen tekstin pohjalta -rautalankamalli. Tee sivuston johdantotehtävä ja varsinainen tehtävä. 
 • Mene kurssin kolme kohtaan "Runous". Lue ensin runoanalyysin keskeisiä käsitteitä koskeva esitys. Tee sitten tehtävä 1 portfolioosi.


Viikko 2 

 • Mene kurssin 3 kohtaan "Runous". Tee tehtävä 2 kokonaisin virkkein portfolioosi. Käytä tarvittaessa apunasi lukemaasi runon käsitteitä koskevaa esitystä. Mikäli tehtävä 2 tuntuu turhan vaikealta, valitse sen alla oleva Tytti Heikkisen runoon liittyvä tehtävä.
 • Viikon toinen ja kolmas tunti käytetään aineistopohjaisen esseen kirjoittamiseen. Essee arvioidaan asteikolla 4-10 ja se on yksi kurssin suurista töistä, jotka ohjaavat eniten arvosanaa. Löydät esseen tehtävänannon, kun menet kurssiin kolme, valitset kohdan "runous" ja sieltä kohdan "Lopputesti: aineistopohjainen essee".


Viikko 3

Viikolla kolme siirrymme proosan analyysiin. 

Lue esitys proosan analyysin keskeisistä käsitteistä täältä. Tämän jälkeen mene sivostolla vasemman laidan kohtaan "novellipankki" ja vastaa portfolioosi kokonaisin virkkein kahta novellia koskeviin kysymyksiin. Muista perustella vastauksesi huolellisesti pohjatekstillä. 

Käsiteltävät novellit ovat Ernest Hemingwayn novelli "Vanhus sillankorvassa" ja Jonas Konstigin novelli "Pajunkissat". Joudut rullaamaan sivua hieman alaspäin, jotta löydät novellit, jotka ovat vanhoissa YO-vihkoissa. (Hemingwayn novellin kohdalla on kuva vanhuksesta aseen kanssa ja Konstigin novellin kohdalla pajunkissoja.)

Viikko 4

Meillä on opinnoissa kokonaan etäviikko, sillä teemme elokuva-analyysin. Valitse itse elokuva, jota haluat analysoida. Tee sitten analyysi yhtenäisenä tekstinä portfolioosi. Käytä analyysin pohjana  tätä ohjetta ja muista vastata tarkasti kaikkiin apukysymyksiin. Analyysin minimipituus on 2,5 sivua fontilla 12 ja rivivälillä 1,5.

Viikko 5

 • Ensimmäisellä tunnilla käsittelemme  draamaa. Mene kurssissa kolme kohtaan "draaman analyysi" ja katso aiheeseen liittyvä diaesitys. Vastaa kokonaisin virkkein diaesityksessä esitettyihin kysymyksiin, jotka koskevat esitykseen upotettuja näytelmäkohtauksia.
 • Toisella ja kolmannella tunnilla teemme proosaan liittyvän lukutaitovastauksen. Mikäli et tiedä, mikä on lukutaitovastaus, tutustu aiheeseen lisää täällä. Mene sivun vasempaan laitaan kohtaan "novellipankki". Rullaa sivua alaspäin niin kauan, että löydät Jyrki Vainosen novellin "Pullo". Vastaa ensin novelliin liittyviin kysymyksiin kokonaisin virkkein portfolioosi. Kirjoita tämän jälkeen n. 1-2 sivua pitkä lukutaitovastaus. Tehtävänanto: Mitä novellissa kerrotaan suuren pullon avulla alkoholismista? Lukutaitovastaus arvioidaan. Läsnäolijoiden kanssa novelli käydään läpi suullisesti.

Viikko 6

Kuudes viikko on kokonaan luovan kirjoittamisen viikko. Mene kurssin kolme kohtaan "luovaa kirjoittamista". Valitse tehtävistä yksi proosatehtävä, yksi runoustehtävä ja yksi draamatehtävä. Mikäli arvosanatavoitteesi ovat korkealla, voit tehdä myös enemmän tehtäviä. Kaikki tehtävät tehdään portfolioon.

Lisäksi viimeisellä viikolla tee kurssiin liittyen kolmannen kurssin kohdalta löytyvä osio "itsearviointi" portfolioosi.