Draaman analyysi


Katso ensin esitys draaman analyysista täältä.

Lisätehtäviä:

1. Seuraava näytelmäkohtaus on poimittu Kristian Smedsin versiosta Väinö Linnan romaanista Tuntematon sotilas (2007)

Löydät kohtauksen tämän linkin takaa: 

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2009/02/06/kristian-smedsin-tuntematon-sotilas

Kohtaus on nimeltään "Koskela vähän selittää".

Katso kohtaus läpi huolellisesti, useampaan kertaan ja vastaa sitten seuraaviin kysymyksiin:

a) Mitä saadaan selville Koskelasta? Mitä taas voidaan päätellä toisesta sotilaasta?

b) Millaiset ovat hahmojen statukset eli millainen voimasuhde heidän välillään vallitsee? Mistä kaikesta hahmojen statuksen huomaa?

c) Mitä ristiriitoja kohtauksessa paljastuu?

d) Kohtauksessa hahmojen taustalla pyörii kuvamateriaalia. Mitä näet? Miksi kohtauksen taustaksi on haluttu valita juuri tällaisia kuvia? Miten kuvat siis tukevat kohtauksen sisältöä?

e) Analysoi kohtauksen musiikkivalintaan. Miten luonnehtisit musiikin tunnelmaa? Miksi kohtaukseen on liitetty juuri tällainen musiikki? Miten musiikki tukee kohtauksen tunnelmaa ja sisältöä?


Lähde: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/05/09/minna-canthin-anna-liisa-nuoren-tyton-kohtalontarina

2. 

a) Etsi mielestäsi mahdollisimman luotettava internetlähde ja ota selvää, mistä on kysymys Minna Canthin näytelmässä Anna Liisa (1895). Kerro näytelmän idea ja juonen pääpiirteet sitten mahdollisimman pitkälle omin sanoin. Merkitse käyttämäsi internetlähde näkyviin.

b) Katso oheinen katkelma näytelmän televisioversiosta. Löydät katkelman tämän linkin takaa http://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/05/09/minna-canthin-anna-liisa-nuoren-tyton-kohtalontarina. Valitse kohtaus "Anna Liisa tunnustaa tekonsa".

c) Analysoi Anna Liisan hahmoa. Millaiset sisäiset ja ulkoiset ristiriidat ovat vaivanneet hahmoa? Miten Anna Liisa yrittää päästä ristiriidoista eroon? Uskotko sinä sovituksen  mahdollisuuteen Anna Liisan tapauksessa?

d) Miten luonnehtisit kohtauksen yleistä tunnelmaa. Kuinka tämä tunnelma on saatu aikaan? Pohdi esimerkiksi lähikuvien käyttöä, hahmojen asettelua, miljöötä ja näyttelijöiden tunneilmaisua.


3. Tuota oma näytelmäkohtaus

Lue kurssilta aiemmin tutuksi tullut Tytti Heikkisen runo sarjasta Läski XL (Aina sama juttu). Löydät runon täältä. Valitse runosta yksi voimakkaan ristiriidan sisältävä kohta ja kirjoita sen pohjalta pieni näytelmäkohtaus, jossa on alku, keskikohta ja loppu. Varusta kohtauksesi sopivin parenteesein.