Essee elokuvan pohjalta


Löydät lisätietoja elokuvasta esimerkiksi täältä.

Valitse seuraavista tehtävistä yksi ja kirjoita n. 500-700 sanaa pitkä essee. 

1. Etsi luotettavina pitämiäsi lähteitä (1-2), joissa esitellään perinteisen sadun ominaispiirteet. Kirjoita lähteisiin viitaten, mitä sadulle ominaista elokuvassa on. Voit myös analysoida elokuvan toimijoiden roolia  tämän sivun avulla.

2. Kirjoita essee, jossa vertaat Ofelian ja kapteeni Vidalin henkilöhahmoja ja arvomaailmoja. Mitä hahmot pitävät tärkeänä? Mitä he inhoavat? Millainen suhde heillä on itseensä ja muihin ihmisiin? Miten tämä näkyy heidän toiminnassaan? Otsikoi itse.

3. Pan's labyrinth -elokuvan vahvat ja heikot naiset

4. Heille, joiden arvosanatavoite ei ole erityisen korkea: Analysoi elokuvaa Jukola -oppikirjan elokuva-analyysiosion avulla. Otsikoi analyysisi itse.