Itsearviointi

Arvioi toimintaasi yleisellä tasolla kurssin aikana. Vastaa ainakin seuraaviin kysymyksiin kokonaisin virkkein:

  • Miten hyvin keskityit tehtävien tekemiseen?
  • Miten pääsit tavoitteisiisi?
  • Miten hyödynsit ryhmän ja opettajan apua?
  • Mikä tuntui erityisen helpolta/vaikealta?
  • Mitä tekisit nyt toisin, jos kävisit kurssia uudestaan?
  • Mitä opit itsestäsi opiskelijana?
  • Minkä arvosanan antaisit itsellesi kurssista? Perustele.