Kurssin aikataulu:

 1. Johdantotunti: käydään läpi kurssin keskeinen sisältö ja kurssiin kuuluvat työt sekä niiden arviointi. Jokainen kirjoittaa aloituspohdinnan kurssiin liittyen.

2.  Johdatus runouteen

3. Runoanalyysi jatkuu

4. Kirjoitetaan lukutaitovastaus runon ja musiikkivideon pohjalta, arviointi 4-10

5. Kirjoitetaan lukutaitovastaus runon ja musiikkivideon pohjalta, arviointi 4-10

6. Novellianalyysin käsittelyn jatkaminen: tulkinnan käsitteen ymmärtäminen, kerronta ja aika: esim. juoni ja draaman kaari (analysoidaan lyhytelokuvien avulla)


7.Kertojatyypit + tutut käsitteet romaanikatkelmien avulla. Löydät tunnin materiaalin täältä (linkki tulossa, teoria) ja täältä (tehtävät).=> Kotona on luontevaa tehdä tehtävä erilaisista kertojatyypeistä (täällä)

8. Aihe, motiivi, teema => aineistona lyhytelokuvien kertomuksia 

9. Analysoidaan yhdessä suullisesti novelli ja pohditaan, millaisten käsitteiden käyttäminen novellin analyysissa olisi erityisen tarpeellista. (Pehkosen muorin talo)

10. Viittaustekniikan perusteita lukutaitovastauksessa + H-E-P -rakenteen kertaus

11. Lukutaitovastaus novellin pohjalta, arviointi 4-10 (Pajunkissat)

12. Lukutaitovastaus novellin pohjalta jatkuu, arviointi 4-10

13. Draaman analyysia ja lyhytelokuvaa

14. Draaman analyysia ja lyhytelokuvaa

15.-17. Kurssin essee alkaa, arviointi 4-10