Kurssin aikataulu:

 1. Johdantotunti: käydään läpi kurssin keskeinen sisältö ja kurssiin kuuluvat työt sekä niiden arviointi.

2. Novellianalyysin käsittelyn jatkaminen: tulkinnan käsitteen ymmärtäminen, kerronta ja aika: esim. juoni ja draaman kaari (analysoidaan lyhytelokuvien avulla)

3.Kertojatyypit + tutut käsitteet romaanikatkelmien avulla. Löydät tunnin materiaalin täältä (linkki tulossa, teoria) ja täältä (tehtävät).=> Kotona on luontevaa tehdä tehtävä erilaisista kertojatyypeistä (täällä)

4. Aihe, motiivi, teema => aineistona lyhytelokuvien kertomuksia 

5. Analysoidaan yhdessä suullisesti novelli ja pohditaan, millaisten käsitteiden käyttäminen novellin analyysissa olisi erityisen tarpeellista. (Pehkosen muorin talo)

6. Viittaustekniikan perusteita lukutaitovastauksessa + H-E-P -rakenteen kertaus

7. Lukutaitovastaus novellin pohjalta, arviointi 4-10 (Pajunkissat)

8. Lukutaitovastaus novellin pohjalta jatkuu, arviointi 4-10

9. Johdatus runouteen

10. Runoanalyysi jatkuu

11. Runoanalyysi jatkuu

12 Kirjoitetaan lukutaitovastaus runon ja musiikkivideon pohjalta, arviointi 4-10

13. Kirjoitetaan lukutaitovastaus runon ja musiikkivideon pohjalta, arviointi 4-10

14. Draaman analyysin keskeistä käsitteistöä + pienten draamakatkelmien analyysia

15.-17. Kurssin essee alkaa, arviointi 4-10