Proosan analyysin syventäminen

Tutustu novellianalyysin perusteisiin täällä.

Lukutaitotehtävänä novellianalyysi

Valitse vaihtoehto A tai B. Tee ensin suunnitelma, jossa vastaat ranskalaisin viivoin apukysymyksiin. Pyri tekemään mahdollisimman paljon havaintoja. Kirjoita tämän jälkeen novellianalyysi portfolioosi. Analyysin arviointiin vaikuttaa myös suunnitelman huolellisuus.Tehtävä A

Lue Jyrki Vainosen novelli Pullo (2007)Löydät novellin täältä. Kirjoita noin 4000 merkkiä pitkä lukutaitovastaus, jossa tarkastelet, millaisen kuvan novelli välittää alkoholismista teemana. Hyödynnä seuraavia apukysymyksiä, joiden pohjalta koostat yhtenäisen tekstin ja käytä myös tummennettejua käsitteitä osana vastaustasi.

a) Millainen on tekstin kertoja? Millaiseen sävyyn hän puhuu tapahtumista? (Onko kertoja esimerkiksi kauhistunut, humoristinen tai neutraalin toteava)

b) Millainen on novellin miljöö? Muista tekstiesimerkit. Mitä miljöökuvauksen avulla kerrotaan alkoholisoituneesta veljestä ja alkoholismista? Perustele tekstiesimerkkien avulla. (Älä vielä huomioi pulloa..)

c) Novellissa pullo on keskeinen esinemotiivi. Mitä pullo symboloi? Millaista on elämä pullon sisällä? Mitä Pullon avulla kerrotaan alkoholismista? 

d) Luonnehdi novellin veljesten keskinäistä suhdetta. Miten alkoholisoitunut mies suhtautuu veljeensä? Miten alkoholistin läheinen taas näkee alkoholisoituneen? Miten alkoholismi vaikuttaa suhteeseen? Muista perustella tulkintasi pohjatekstillä

e)  Novellissa lentäminen on motiivi. Etsi tekstistä kaikki kohdat, joissa puhutaan lentämisestä. Millaisia erilaisia symbolisia merkityksiä lentäminen tekstissä saa? Miten lentäminen liittyy alkoholismiin?

f) Tarkastele novellissa esiintyviä värimotiiveja ja tietyihin väreihin kytkeytyviä esineitä ja asioita. Millaiset asiat novellissa ovat vaaleita tai valkeita? Millaiset asiat taas ovat tummia tai värikkäitä? Millaisia symbolisia merkityksiä värimotiivit saavat? Perustele. Miten värit liittyvät alkoholismiin?Tehtävä B

Lue Claire Castillon novelli "Junarutiineja" täältä. Kirjoita noin 3500 merkkiä pitkä lukutaitovastaus, jossa tarkastelet, millaisen kuvan novelli välittää miehen ja naisen välisestä suhteesta. Hyödynnä seuraavia apukysymyksiä, joiden pohjalta koostat yhtenäisen tekstin ja käytä myös tummennettejua käsitteitä osana vastaustasi.

a) Millainen kertoja novellissa on? Mitä lukija ei kertojaratkaisun vuoksi saa tietää miehen ja naisen välisestä suhteesta? 

b) Mitä kertojan puolison tekemisistä saadaan suoraan tietää novellista?Mitä lukija voi päätellä miehen suhteesta puolisoonsa miehen ulkoisen käytöksen perusteella? Muista perustella pohjatekstillä. (Älä vielä huomioi kännykkää)

c) Kännykkä on keskeinen esinemotiivi novellissa. Mihin kaikkeen miehen elämässä kännykkä voisi liittyä? Mitä kännykkä voisi symboloida?

d) Miksi nainen puhuu jatkuvasti? Miksi miehen vastauksia ei kerrota? Millaisen kuvan tämä välittää henkilöhahmoista ja heidän suhteestaan?

e) Millaisia asioita nainen toivoo mieheltään? Millaisia tunteita hän osoittaa miestään kohtaan? (Älä vielä huomioi voileipää.) Mitä naisen miehelle osoitetut tunteet ja toiveet kertovat hänen ja miehen suhteesta?

f) Novellissa myös voileipä on keskeinen motiivi. Mitä voileipä voisi symboloida? Miksi sille on annettu novellissa niin suuri rooli? Analysoi myös istumapaikan valintaa ja kirjaa motiiveina. Miksi ne ovat naiselle tärkeitä? Mitä ne voisivat symboloida?

g) Millaisia tunteita ja toiveita novellin miljöö nostattaa naisessa?  Muista perustella pohjatekstillä. Millaisen kuvan tunteet ja toiveet välittävät naisesta henkilöhahmona? Mitä ne kertovat hänen mielentilastaan ja suhteestaan mieheen?

h) Millaisia teemoja novelli mielestäsi käsittelee?