Proosan analyysin syventäminen

Tutustu kertojatyyppeihin ja motiivin käsitteeseen täältä

Tehtävä 1


Luetaan Sisko Istanmäen novelli Sankarikalastaja (2000) täältä. Pohditaan yhdessä novelliin liittyviä kysymyksiä:

a) Mikä on novellin aihe?

b) Tiivistä novellin tapahtumat lyhyesti.

c) Kenen näkökulmasta novellin tapahtumat kerrotaan? Kuinka luotettavana voit pitää kertojaa? Perustele.

d) Miten novellin poika suhtautuu isäänsä kerronnan kulussa? Perustele. Miksi pojan suhtautuminen muuttuu?

e) Miksi äiti suhtautuu isään, kuten suhtautuu, eikä hänen suhtautumisensa muutu?

f) Millaisia teemoja novellista kohoaa esille? 

g) Novellissa kalassa käyminen on motiivi. Miten motiivi mielestäsi rakentaa teemaa tai liittyy teemaan?


Tehtävä 2

Toimikaa yksin, pareittain tai pienryhmissä. Tehtävä tehdään portfolioon. Tehtävänä on kirjoittaa kolme vähintään kaksi kappaletta pitkää kuvausta yhdestä edeltävän novellin kalaretkestä. Mitä kalaretkellä todellisuudessa tapahtui?

a) Kirjoita kuvaus perheen isän näkökulmasta kuitenkin hän -muotoista kerrontaa käyttäen.

b) Kirjoita kuvaus käyttäen tapahtumien ulkopuolista epäluotettavaa kertojaa.

c) Kirjoita kuvaus käyttäen metafiktiivistä kertojaa.

Esitys kertojatyypeistä löytyy sivun ylälaidasta.


Tehtävä 3

Lue Jyrki Vainosen novelli Pullo (2007) ja vastaa novellia koskeviin kysymyksiin. 

Löydät novellin täältä.

a) Mikä on novellin aihe yhteen virkkeeseen tiivistettynä?

b) Millainen on novellin miljöö? Mitä miljöökuvauksen avulla kerrotaan alkoholisoituneesta veljestä? Perustele tekstiesimerkkien avulla.

c) Luonnehdi novellin veljesten keskinäistä suhdetta. Miten alkoholisoitunut mies suhtautuu veljeensä? Miten alkoholistin läheinen taas näkee alkoholisoituneen? Perustele tulkintasi.

d)  Novellissa lentäminen on motiivi. Etsi tekstistä kaikki kohdat, joissa puhutaan lentämisestä. Millaisia erilaisia symbolisia merkityksiä lentäminen tekstissä saa?

e) Tarkastele novellissa esiintyviä värejä ja tietyihin väreihin kytkeytyviä esineitä ja asioita. Millaiset asiat novellissa ovat vaaleita tai valkeita? Millaiset asiat taas ovat tummia tai värikkäitä? Millaisia symbolisia merkityksiä värit saavat? Perustele.

f) Millaisia teemoja novelli käsittelee? Miten lentäminen, pullo ja valkea väri motiiveina liittyvät teemoihin? Miten elementit rakentavat teemoja?

Lukutaitovastauksen tehtävänanto: Millaisen kuvan Jyrki Vainosen novelli välittää alkoholismista?

Lukutaitovastauksen minimisanamäärä 150 sanaa. Suositussanamäärä n. 300-400 sanaa.


Tehtävä 4

Lukekaa yhdessä Claire Castillon novelli Junarutiineja (2007).


a) Kenen näkökulmasta novelli kerrotaan? 

b) Mitä kertojan puolison tekemisistä saadaan suoraan tietää novellista?

c) Mitä lukija voi päätellä miehen suhteesta puolisoonsa miehen ulkoisen käytöksen perusteella? Muista perustella pohjatekstillä.

d) Millaisia tunteita ja toiveita novellin kertoja ilmaisee? Perustele pohjatekstillä.

e) Mistä kertojan tunteet ja toiveet mielestäsi kumpuvat? Miksi hän käyttäytyy kuten käyttäytyy?

f) Mikä on mielestäsi novellin keskeisin teema? Löydätkö teemaa rakentavia motiiveja?