Runous

Löydät runoanalyysin keskeisiä käsitteitä hahmottavan esityksen täältä.

Osion pakolliset tehtävät:

  • Osio 1: Metafora,metonymia, allegoria ja symboli 
  • Osio 2: Suunnittele oma runopolkusi ja toteuta seTehtävä 1: Metafora, allegoria, metonymia ja symboli (pakollinen)

a) Keksi mahdollisimman monta metaforaa, joilla kuvaat itsellesi tärkeää aihetta (esimerkiksi elämäsi, harrastus, joku paikka tai ihminen). Avaa, mitä tarkoitat metaforilla.

b)Kirjoita vähintään viiden virkkeen mittainen allegorinen kuvaus jostakin itsellesi tärkeästä aiheesta (esimerkiksi elämäsi, harrastus, joku paikka tai ihminen). 

c) Luonnehdi itseäsi tai jotain kuvitteellista henkilöä metonymian avulla. Kuvaa, millaisia esineitä hahmo pitää pöydällään. Avaa tämän jälkeen esineiden metonyyminen merkitys. Mitä ne kertovat sinusta tai kuvitteellisesta hahmosta?

d) Kulttuurissamme väreillä on erilaisia symbolisia merkityksiä. Mitä symboloivat usein esimerkiksi musta, valkoinen, vihreä ja punainen?


Kulje omaa runopolkuasi

1. Onko jokin netistä löytyvä suomenkielinen runo tai laulun sanoitus koskettanut sinua erityisesti? Kopioi teksti portfolioosi ja erittele sitä tarvittavia runoanalyysin käsitteitä käyttäen. Voit pohtia esimerkiksi:

-Millainen on runon puhuja ja hänen elämäntilanteensa? Mistä tämän huomaa?

-Osoittaako puhuja sanansa jollekin erityiselle henkilölle? Millainen suhde puhujan ja runon sinän välillä vallitsee?

-Löydätkö runosta vertauksia ja metaforia? Avaa niitä lukijalle.

-Millaisia rinnastuksia ja vastakkainasetteluja runossa esiintyy?

-Esiintyykö runossa toistoa? Mihin sillä pyritään?

-Millainen rytmi runossa on?

-Kerro vielä, miksi kyseinen runo koskettaa juuri sinua.Proosarunon äärellä

1. Mene Tytti Heikkisen sähköiseen runokokoelmaan Varjot astronauteista (2009). Etsi kokoelmasta runosarja "Ryhävalaan tasoa" ja valitse runosarjasta runo "Aina sama juttu". Vastaa sitten seuraaviin kysymyksiin.

a) Miten luonnehtisit runon kieltä ja tyyliä?

b) Julkaisukonteksti osoittaa, että kyseessä on runo, tarkemmin määriteltynä proosaruno. Mitä muita tekstilajeja teksti voisi mielestäsi edustaa kielensä, sisältöntä ja rakenteensa perusteella? 

c) Minkä ikäinen runon puhuja on ja mitä sukupuolta puhuja edustaa? Perustele.

d) Mitä saat tietää ja voit päätellä puhujan äidistä? Kuinka puhuja suhtautuu äitiinsä? Perustele.

e) Mitä saat tietää puhujan isästä? Kuinka puhuja suhtautuu isäänsä? Perustele.

f) Mitä voit päätellä puhujan äidin uudesta miesystävästä? Miten miesystävä suhtautuu puhujaan ja miten puhuja taas suhtautuu miesystävään? Perustele.

g) Miten luonnehtisit puhujan elämänasennetta ja käsitystä maailmasta?

h) Millaisia teemoja löydät runosta?


2. Analysoidaan katkelmaa Karri Kokon runokokoelmasta Varjofinlandia (2005). Lue kokoelman kolme ensimmäistä sivua  täältä.

a) Miksi runokokoelman nimi on "Varjofinlandia"? Mihin nimi voisi viitata?

b) Millaisia ongelmia puhujalla on?

c) Onko kokoelman alussa mielestäsi yksi vai useampi puhuja? Perustele. Miten luonnehtisit ajatuksen kulkua runossa?

d) Luonnehdi runon muotoa. Vaikuttaisiko sama runo erilaiselta säkeisiin ja säkeistöihin jaettuna? Miten runon muoto vaikuttaa lukukokemukseen?

e) Millaisia sanomia kokoelmalla voisi olla?

f) Millaisia tunteita ja ajatuksia kokoelman alku herättää sinussa?


Vastakkainasetteluja ja kuvallisuuden analyysia

1. Tarkastele Chisun albumilla "Kun valaistun" (2011) julkaistua laulun sanoitusta  "Vanha jo nuorena".

a) Mitä runon nimi tarkoittaa? Mihin se viittaa?

b) Etsi runosta kaikki metaforat ja avaa, mitä metaforilla mahdollisesti tarkoitetaan.

c) Runossa enkelin voi tulkita merkitykseltään vakiintuneeksi metaforaksi eli symboliksi. Mitä kaikkea enkeli voisi symboloida?

d) Millaiset maailmat runossa asettuvat vastakkain? Kumpi todellisuus vie voiton?

e) Tulkitse runon neljää viimeistä säettä. Mistä ne kertovat? Perustele.

f) Millaisia teemoja löydät runosta?2.  Maija Vilkkumaa: Totuutta ja tehtävää (Laulu on ilmestynyt ensimmäisen kerran Vilkkumaan albumilla Meikit, ketjut ja vyöt vuonna 2001)

a) Analysoi runon puhetilannetta. Millaisessa paikassa puhuja on ja mitä hän on tekemässä? 

b) Millainen runon minän puhujan suhde on runon sinään? Perustele.

c) Millaisena runon minä näkee tulevaisuutensa? Perustele. Mitä puhuja voisi tarkoittaa toistuvalla säkeillä "-- ja pahimpia on aamut/ joiden päättymistä ei näy/ mä pelkään aina ne saa mut/ ja niin lopulta käy? Millaiseen elämäntilanteeseen säkeet liittyvät metonyymisesti?

d) Miksi runossa mainitaan "vaalea tyttö"? Kuinka puhuja suhtautuu tyttöön ja miksi? 

e) Millaisia teemoja löydät runosta? Millaiset maailmankuvat asettuvat vastakkain?


4. Tarkastele Samuli Putron laulun "Nuoruus on murhenäytelmä"  sanoitusta, joka on julkaistu albumilla Elämä on juhla (2009).

a) Listaa runosta kaikki metaforat, joilla nuoruutta kuvataan. Avaa, mitä metaforilla mahdollisesti tarkoitetaan. 

b) Etsi runosta toistuvia elementtejä. Mihin toistolla pyritään?

c) Millainen suhde runon puhujalla on vanhempiinsa? Perustele tekstiesimerkein.

d) Miten runon puhuja suhtautuu nuoruuteensa nykyhetkessä, aikuisena? Mitä hän jää mahdollisesti kaipaamaan? Perustele.

e) Millaisia teemoja löydät runosta?


Avautuuko allegoria?


1. Analysoi Uuno Kailaan runoa "Talo" (1932) allegorisena kuvauksena.

a) Mitä talo voisi symboloida?

b) Mitä "Musta Kirvesmies" voisi symboloida?

c) Mitä tarkoitetaan sillä, että talo on kylmä ja sen ikkunat ovat "yöhön päin"?

d) Mitä tarkoitetaan sillä, että talossa ei ole ovea vieraille eikä ystäville?Millaiseen elämäntilanteeseen joutuneesta ihmisestä runo kertoo? 

f) Millaisia tunteita ja ajatuksia runo herättää sinussa?


2. Analysoi Uuno Kailaan runoa "Verkossa" siten, että avaat kaikki runon metaforat. Millaisia teemoja runo käsittelee? Millainen on puhuja kokemus maailmasta?


Olen verkon silmässä kala. En pääse pois:
ovat viiltävät säikeet jo syvällä lihassa mulla.
Vesi päilyvä, selvä ja syvä minun silmäini edessä ois.
Vesiaavikot vapaat, en voi minä luoksenne tulla!
Meren silmiin vihreisiin vain loitolta katsonut oon.
Mikä autuus ois lohen kilpaveikkona olla!
Kuka rannan liejussa uupuu, hän pian uupukoon!
– Vaan verkot on vitkaan-tappavat kohtalolla.


Uuno Kailas, Purjehtijat (1925)3. Avaa kaikki V.A. Koskenniemen runon "Iltalaulu merellä" metaforat. Millaisesta elämäntilanteesta runo allegorisesti kertoo?


Iltalaulu merellä 


Olen seurannut tähteä monta, monta,

olen pyrkinyt moneen satamaan,

olen kokenut kaipuuta pohjatonta,

olen kokenut onnen – unessa vaan,

olen kyntänyt kuohuista, kylmää merta,

olen harhannut usvaista ulappaa -

ah, kaikki tähdet pettävät kerta

ja kaikki ulapat upottaa!

 

Minä katselen aallon tummaa pohjaa

ja hyrskyä harjalla aallokon -

vain meri ja myrsky mun purttani ohjaa

ja kaikki tähdet sokeat on.

Ylt' ympäri rauhaton ulappa pauhaa

ja lepoa vailla mun rintani lyö.

Oi tähti, tähti, ken tiedät rauhaa,

sua eikö jo ylleni sytytä yö?


V.A. Koskenniemi
Luovaa kirjoittamista

1. Aiemmin lukemasi Tytti Heikkisen runo "Aina sama juttu" edustaa niin sanottua hakukonerunoutta, joka nousi suosioon 2010 -luvun kotimaisen lyriikan kentällä. Lue lisää hakukonerunoudesta ja sen alalajista flarf -runoudesta  täältä ja  täältä. Tuota tämän jälkeen oma hakukonerunosi, jossa kuvaat 2000 -luvun suomalaisen nuoren maailmaa sellaisena kuin se sinulle välittyy.

2. Tuota portfolioosi oma pienoisrunokokoelma, jossa runoja sitoo yhteen tietty väri, ja nimeä kokoelma värin mukaan. (Sinisiä runoja, Mustia runoja, Punaisia runoja). Koristele kokoelma runojen tunnelmaan sopivalla kuvituksella (esimerkiksi abstrakteilla kuvilla, jotka ovat tietyn värisiä). Muista merkitä kuvien lähteet näkyviin.

3. Luo tussirunoutta. Valitse kiinnostava sanomalehtiartikkeli ja yliviivaa mustalla tussilla artikkeli siten, että vain joukko kiinnostavia ilmaisuja jää jäljelle. Muotoile jäljelle jääneistä sanoista runo.

4. Kirjoita itsellesi tärkeän laulun pohjalta henkilökuvaus tai miljöökuvaus. Käytä apunasi laulun sanoitusta ja keksi myös itse uusia, konkreettisia yksityiskohtia. (Älä siis vain referoi laulun sanoitusta.) Sanoitus voi olla suomeksi tai englanniksi ja liitä se osaksi portfoliotasi.

5. Tuottakaa runo ryhmässä tai pareittain. Päättäkää ensin runon aihe, mutta älkää sopiko mitään muuta. Kirjoittakaa sitten runo säe kerrallaan niin että jokaisen säkeen kohdalla kirjoittaja vaihtuu.

6. Erilaiset loitsut ovat pitkään kuuluneet osaksi suomalaista kansanperinnettä. Lue esimerkkiloitsuja vaikkapa täältä ja kirjoita oma loitsusi niin, että pyrit saamaan tekstiisi vanhoille loistuille ominaisen rytmin. Mieti, mihin pyrit loitsullasi. Haluatko onnistua kokeessa, hurmata tietyn tytön tai pojan tai vaikkapa saada yhdessä yössä luonnonkiharat hiukset.