Ryhmäarvostelut

Tuottakaa lukemanne novellikokoelman pohjalta suullinen esitys, jossa hyödynnätte seuraavia apukysymyksiä:

  • Löysittekö novelleista toistuvia elementtejä? Millaisia? (Huomioikaa esimerkiksi miljöö, henkilöhahmot jne.)
  • Mitä teemoja novellikokoelma mielestänne erityisesti nosti esille? Perustelkaa.
  • Mitkä kokoelman novellit tekivät teihin erityisen suuren vaikutuksen? Miksi? Huomatkaa, että teidän ei tarvitse olla yksimielisiä vaan jokaisella voi olla oma suosikkinovellinsa.
  • Mitkä novellit taas eivät niin innostaneet? Perustelkaa. Huomatkaa jälleen, että mielipiteenne saavat erota toisistaan.
  • Millaiselle lukijalle suosittelisitte novellikokoelmaa? Millaisen lukijan ei taas kannata tarttua siihen?


Loppureflektio (tehdään yksin)


Vastaa portfolioosi seuraaviin kysymyksiin kokonaisin virkkein:


  • Miten ryhmäarvostelun tekeminen mielestänne sujui kokonaisuudessaan? Miksi?
  • Ottivatko ryhmän jäsenet tiettyjä rooleja? Kaatuiko työ yksittäisen henkilön päälle? Ilmenikö halua luistaa tehtävästä?
  • Minkä arvosanan (4-10) antaisit itsellesi toiminnastasi ryhmässä. Perustele arvosana.


Ryhmät ja teosvalinnat