AI4: Tekstit ja vaikuttaminen

lähdeKurssin tavoitteita ja sisältöä luonnehditaan lukion opetussuunnitelmassa seuraavalla tavalla:


Opiskelija oppii tarkastelemaan monimuotoisia tekstejä ja niiden ilmaisutapoja sekä vuorovaikutusta erityisesti vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmista. Hän perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin sekä syventää niihin liittyviä tietoja ja taitoja. 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• syventää kriittistä lukutaitoaan, erityisesti medialukutaitoaan

 • osaa perustella niin kirjoittajana kuin puhujanakin monipuolisesti näkemyksiään 

• oppii tarkastelemaan ja arvioimaan tekstejä ja niiden välittämiä arvoja esimerkiksi ideologisista ja eettisistä lähtökohdista 

• osaa tarkastella kirjallisuuden, muun taiteen ja median yhteiskunnallista vaikutusta ja kulttuurista merkitystä. 

Keskeiset sisällöt

 • vaikuttamisen ja argumentoinnin tavat sekä retoriset keinot

 • vaikuttamisen kielelliset ja visuaaliset keinot 

• tekstien ideologisuuden tunnistaminen, mielipiteen ja tutkimustiedon erot, tiedon ja tieteenalojen puhetavat ja näkökulmat, tiedonhankinta ja -hallinta, viestinnän eettisyys

 • sananvapaus, sensuuri, lähdekritiikki, tekijänoikeudet, mediakritiikki

 • kantaa ottavan ja vaikuttavan kauno- ja tietokirjallisuuden keinoja ja lajeja

 • argumentointitaidot, kantaa ottavien kirjoitusten ja puheenvuorojen harjoittelu


Kurssin arvioitavat työt:

  • Lukutaitotehtävät * 2
  • Aineistopohjainen essee * 1
  • Opiskelija, joka haluaa saada kurssista kiitettävän arvosanan, lukee kurssille yhden romaanin. Valitse romaani seuraavilta kirjalistoilta "Marginaaliin painettu saa äänen" tai "Dystopioita". Löydät kirjalistat  täältä. Löydät romaaniin liittyvän kirja-arvostelutehtävän täältä.

Romaanitehtävän palautuspäivä: