AI4: Tekstit ja vaikuttaminen

lähdeKurssin tavoitteita ja sisältöä luonnehditaan lukion opetussuunnitelmassa seuraavalla tavalla:


Opiskelija oppii tarkastelemaan monimuotoisia tekstejä ja niiden ilmaisutapoja sekä vuorovaikutusta erityisesti vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmista. Hän perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin sekä syventää niihin liittyviä tietoja ja taitoja. 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• syventää kriittistä lukutaitoaan, erityisesti medialukutaitoaan

 • osaa perustella niin kirjoittajana kuin puhujanakin monipuolisesti näkemyksiään 

• oppii tarkastelemaan ja arvioimaan tekstejä ja niiden välittämiä arvoja esimerkiksi ideologisista ja eettisistä lähtökohdista 

• osaa tarkastella kirjallisuuden, muun taiteen ja median yhteiskunnallista vaikutusta ja kulttuurista merkitystä. 

Keskeiset sisällöt

 • vaikuttamisen ja argumentoinnin tavat sekä retoriset keinot

 • vaikuttamisen kielelliset ja visuaaliset keinot 

• tekstien ideologisuuden tunnistaminen, mielipiteen ja tutkimustiedon erot, tiedon ja tieteenalojen puhetavat ja näkökulmat, tiedonhankinta ja -hallinta, viestinnän eettisyys

 • sananvapaus, sensuuri, lähdekritiikki, tekijänoikeudet, mediakritiikki

 • kantaa ottavan ja vaikuttavan kauno- ja tietokirjallisuuden keinoja ja lajeja

 • argumentointitaidot, kantaa ottavien kirjoitusten ja puheenvuorojen harjoittelu


Kurssin arvioitavat työt:

  • Lukutaitotehtävä * 2: kirjoitetun tekstin ja audiovisuaalisen tekstin vaikuttamiskeinojen  analyysi
  • Aineistopohjainen essee * 1
  • Portfoliosta tulee löytyä kurssin lopussa seuraavat tehtävät: 
  • Opiskelija, joka haluaa saada kurssista kiitettävän arvosanan, lukee kurssille yhden romaanin. Valitse romaani seuraavilta kirjalistoilta "Marginaaliin painettu saa äänen" tai "Dystopioita". Löydät kirjalistat  täältä. Löydät romaaniin liittyvän kirja-arvostelutehtävän täältä.Kurssin aikataulu:

Huomaa, että yksi kokonaisuus ei aina vastaa yhtä oppituntia.


 1. Kurssin sisältöjen ja suoritustavan esittely, yhteistä keskustelua työtavoista

2. Syventämistä: Audiovisuaalisen tekstin analyysi + kerrataan kontekstualisoinnin lähtökohtia, Materiaali

Kurssin alkupuolella päätämme jokaisen oppitunnin väittelytuokioon.

3. Vaikuttaminen, arvot, ideologia, diskurssi, Materiaali

4. Vaikuttaminen, arvot, ideologia, diskurssi

5. Kurssin esseen esittely + esseen tekemisen lähtökohtien kertaus

6. Kirjoitustunti

7. Kirjoitustunti

8. Pääteesi ja argumentaatiokeinot, Materiaali

9. Argumentaatiokeinot

10. Argumentaatiokeinot jatkuu

11. Lukutaitovastaus: audiovisuaalisen teksti ja vaikuttaminen (kirjoitustunti) - kaksi tehtävää: laaja ja suppeampi

12.  Retoriset keinot

13. Retoriset keinot

14. Johdatus mainosanalyysiin

15. Ryhmätyöt mainoksista ja vastamainoksista

16. Lähdekritiikki: uutisen lähteiden analyysi

17. Lähdekritiikki, osa 2

18. Lukutaitovastaus: kolumnin vaikuttamiskeinojen analyysi (kirjoitustunti)