Essee: kirjoitetaan yhteiskunnallisesta ongelmasta

 Kuvan lähde: Pixabay


A)

 1. Valitse itseäsi kiinnostava yhteiskunnallinen ongelma ja rajaa tarkastelusi näkökulma. Hyväksytä valitsemasi aihe opettajalla.

2. Etsi kaksi aineistoa, joissa käsitellään esille kohottamaasi ongelmaa. Hyväksytä myös aineistot opettajalla.

3. Kirjoita valitsemastasi aiheesta noin 6000 merkkiä pitkä esseeteksti. Anna tekstillesi työotsikko, ja keksi varsinainen otsikko vasta myöhemmin.

Esimerkkejä yhteiskunnallisista ongelmista: työttömyys, köyhyys, jonkin vähemmistön asema tai jonkin väestönosan asema, ilmastonmuutos, vihapuhe, yksinäisyys, epäeettinen kuluttaminen, kansainvälisen politiikan haasteet ja niin edelleen. 

Mikäli sinulla on vaikeuksia aiheen keksimisessä, löydät hyviä vaihtoehtoja  täältä. Muista kuitenkin, että nyt on tarkoitus käsitellä nimenomaan yhteiskunnallista ongelmaa.

Jos sinulla on esseen jäsentelyssä ongelmia, voit hyödyntää esimerkiksi ongelmanratkaisurakennetta. Löydät tietoa erilaisista rakenneratkaisuista ja YO -esseestä tekstilajina täältä.


B)

Valitse vaihtoehto B, mikäli pidät esseen kirjoittamista haastavana. Huomaa kuitenkin, että B -vaihtoehdon valitsemalla voit saada korkeintaan arvosanan 8. Halutessasi voit hyödyntää esseessä itse valitsemaasi aineistoa, mutta hyväksytä valintasi ensin opettajalla. Voit myös hyödyntää muuta kokonaisrakennetta, mikäli pidät tätä tarpeellisena. Mitä  hankalammaksi miellät kirjoittamisen, sitä turvallisempaa on tarttua valmiiseen rakenteeseen.

Kirjoita nuorten syrjäytymisestä ongelmanratkaisurakennetta ja yhtä aineistoa hyödyntäen. Löydät aineiston täältä. Kirjoita vähintään 4000 merkkiä pitkä esseeteksti. Voit hyödyntää tekstissäsi seuraavaa mallirakennetta:

1) Kirjoita aloituskappale, jossa havainnollistat elävästi, millaista syrjäytyneen nuoren arki voi olla. Voit kuvitella esimerkiksi kirjoittavasi katkelman, joka voisi toimia osana aihetta käsittelevää tarinaa.

2) Pohdi vähintään kahden kappaleen verran nuorten syrjäytymisen mahdollisia syitä.

3) Pohdi vähintään kappaleen verran nuorten syrjäytymisen seurauksia.

4) Pohdi ratkaisuja nuorten syrjäytymiseen vähintään kolmen kappaleen verran. Hyödynnä myös aineistoa.

5) Pohdi kappaleen verran, miltä nuorten syrjäytymisen tulevaisuus näyttää.


Kirjoita sukupuolten välisestä tasa-arvosta koulumaailmassa. Ota kantaa väitteeseen "koulu suosii poikia" tai "koulu suosii tyttöjä." Löydät aineiston  täältä. Hyödynnä tekstissäsi argumentaatiojärjestystä. Kirjoita vähintään 4000 merkkiä pitkä esseeteksti.


1) Kirjoita aloituskappale, jossa havainnollistat elävästi, miten esittelemäsi ilmiö tulee esille koulumaailmassa. Voit kuvitella esimerkiksi kirjoittavasi katkelman, joka voisi toimia osana aihetta käsittelevää tarinaa. 

2) Tuo esille pääväitteesi ja tärkein perustelusi. Kirjoita ainakin kappaleen verran.

3) Tuo esille lisäperusteluja väitteesi puolesta. Kirjoita ainakin kahden kappaleen verran tekstiä.

4) Tuo esille tilanteeseen sopivia ratkaisumalleja. Kirjoita ainakin kahden kappaleen verran.

5) Luo katse tulevaan. Miltä sukupuolten välinen tasa-arvo luultavasti näyttää tulevaisuuden koulussa?