Johdanto vaikuttamaan pyrkiviin teksteihin: teksti ja arvot

Millaisia tunteita ja ajatuksia seuraavat videot herättävät sinussa? Asetu asennejanalle.Vaikuttamaan pyrkivien tekstien analyysin perusta on usein tekstien välittämän arvomaailman havaitseminen. Tekstit tarjoavat arvoja ja vetoavat lukijan arvoihin. Katso aihetta selventävä prezi-esitys täältä.

Arvomaailma näkyy luonnollisesti tekstin kielessä, erityisesti sananvalinnoissa. Kuvittele, että olet Johanna Tukiaisen keikkaa seuraava toimittaja, joka kirjoittaa lehtijuttuunsa ingressiä. Ks. ingressin tarkempi määritelmä täältä. Otsikoi myös tekstisi.

a) Kirjoita ingressi, joka on sävyltään kielteinen, jopa pilkallinen. Muista kuitenkin asiatyyli.

b) Kirjoita ingressi, joka toimii johdantona lehtiartikkeliin, joka käsittelee Tukiaista hohdokkaassa valossa.


Keskustellaan yhdessä seuraavien tekstien vaikuttamistavoista ja arvomaailmasta: 


Teksti A


a) Mikä on tekstin tekstilaji? Mistä tämän huomaa?

b) Analysoikaa tekstin lukijakontekstia: Kenelle teksti on suunnattu? Kenelle tekstiä taas ei ainakaan ole suunnattu? Miten kohderyhmän huomiointi näkyy tekstissä?

c)Tekstin vaikuttavuus perustuu pitkälti siihen, että katsoja samastuu sankarihahmoon. Millaisena sankarihahmo/ sankarihahmot esitetään?

d) Pohdi kuvauksesi perusteella, millaisia arvoja sankarihahmo ilmentää. 

e) Mitä itse ajattelet arvomaailmasta? Onko sinun helppo samastua sankariin?


Teksti B


a) Mikä on tekstin tekstilaji? Mistä tämän huomaa?

b) Analysoikaa tekstin lukijakontekstia: Kenelle teksti on suunnattu? Kenelle tekstiä taas ei ainakaan ole suunnattu? Miten kohderyhmän huomiointi näkyy tekstissä?

c) Millaisia tekstin ihmiset ovat ja millaista elämää he elävät? Miksi heidät halutaan esittää tällaisina?

d) Millaiset asiat tekstissä esitetään tavoittelemisen arvoisina? Miten voisit siis luonnehtia tekstin arvomaailmaa?

e) Vetoaako teksti arvomaailmoineen sinuun? Miksi vetoaa/ ei vetoa?