Johdatus mainosanalyysiin

 Löydät johdatuksen mainosanalyysin perusteisiin  täältä.


Tehtävä:

 a) Tarkastellaan yhdessä oheista vastamainosta ja vastataan sen pohjalta b-kohdassa esitettyihin apukysymyksiin.b) Jakautukaa ryhmiin. Jokainen ryhmä saa yhden vastamainoksen analysoitavakseen. Vastatkaa portfolioonne seuraaviin kysymyksiin ja varautukaa esittelemään vastamainoksen analyysi muulle luokalle.

Vastamainoksen ydinsisältö:

  • Minkä tuotteen tai brändin vastamainoksesta on kysymys?
  • Mihin huomio kiinnittyy ensimmäiseksi mainosta katsottaessa? 
  • Millaisista elementeistä mainos koostuu? (otsikot, logot, iskulauseet, kuvat, tekstit) 
  • Mikä on elementtien tarkoitus?


Vastamainoksen kontekstit:

  • Analysoi lukijakontekstia. Kenelle mainos on suunnattu? Millaista pohjatietoa mainoksen katsojalla on oltava? Millaisiin lukijoihin mainos luultavasti vetoaa eniten?
  •  Millaisia intertekstuaalisia viittauksia mainos sisältää? Mikä on viittauksien tarkoitus?


Vastamainoksen arvot:

  • Millaisia tuotteeseen liittyvä mielikuvia vastamainos kritisoi? Millaisia uusia mielikuvia vastamainos pyrkii liittämään tuotteeseen?
  • Millaisille arvoille mainos perustuu? Millaisia arvoja mainos välittää?


Saarioinen
H&M Lumene


 Nike


                                                                        

Lóreal