Kuvan lähde


Yhteisten työtapojen pohdintaa

Ota kantaa seuraaviin väitteisiin ja muista myös perustella kannanottosi.

1. Lukion äidinkieli ja kirjallisuus sujuu etäopetuksena yhtä hyvin kuin lähiopetuksenakin.

2. Kurssilla pitäisi lukea vähintään yksi romaani, mieluiten kaksi.

3. Kurssilla pitäisi kirjoittaa mahdollisimman paljon lukutaitovastauksia ja kirjoitustaidon vastauksia (esseitä).

4. Tekstien tuottaminen yhdessä on erityisen hyödyllistä.

5. Haluaisin hyödyntää kurssilla vertaisarviointia tekstien arvioinnissa.

6. Kielenhuoltoa opiskelemalla omien tekstieni kieli paranee.

7. Haluan mieluummin että opettaja luennoi, jos vaihtoehtona on lukea teoriaosuus itse.