Kuvan lähde

Kertausta: ydinvirke ja tukivirkkeet

Katsotaan esitys ydinvirkkeistä ja tukivirkkeistä täältä.

Täydennä seuraavia ydinvirkkeitä sopivilla tukivirkkeillä siten, että jokaisen ydinvirkkeen pohjalta syntyy kokonainen kappale.

1. Maaseudulla asuminen voi olla antoisaa. =>Miksi? Perustele väitettä.

2. Maaseutuasumiseen liittyy kuitenkin myös haasteita. => Millaisia? Perustele väitettä.

3. Kaupunki on hyvin erilainen asionympäristö maaseutuun verrattuna. => Millaisia eroja löydät?

4. Ihmiset hakeutuvat yhä enemmän asumaan suuriin kaupunkeihin. =>Miksi? Tarkastele ilmiön syitä.