Kirjoitetaan argumentaatioanalyysi audiovisuaalisen tekstin pohjalta

Tavoitteena on tuottaa vähintään 4500 merkkiä pitkä lukutaitovastaus. Käytä apukysymyksiä vastauksesi rakentamisen tukena. Vastauksen ei kuitenkaan tarvitse noudatella apukysymysten järjestystä vaan voit muokata vastauksesi rakenteen itse ja lisäksi vastaus voi sisältää muutakin ainesta kuin sisällön, joihin apukysymykset suoraan ohjaavat.1. Mikä on tekstin pääteesi

2. Mitä argumentaatiokeinoja tekstissä käytetään ja miten?

3. Miten mainos hyödyntää perinteistä draaman kaarta? Mihin draaman kaaren käytöllä pyritään?

4. a)Kuka on mainoksen päähenkilö? Mistä voit päätellä, että juuri valitsemasi hahmo on päähenkilö

b)Päähenkilön valinta ei ole sattumaa vaan tarkkaan harkittu myyntikikka. Millaisia yleispiirteitä päähenkilöön liittyy (ikä, perhesuhteet, kansalaisuus, ulkonäkö)? Miten näiden piirteiden avulla pyritään myymään Aku Ankka -lehteä? Käsittele jokainen piirre erikseen.

c) Miten päähenkilö toimii? Mainitse ainakin viisi toimintoa. Miten näiden avulla pyritään myymään Aku Ankka -lehteä? Käsittele jokainen toiminto erikseen.

Millainen on mainoksen päähenkilö? Miksi hänet esitetään sellaisena kuin esitetään?

5. Millaisia symbolisia merkityksiä mainoksessa esiintyvä ankka saa motiivina? Millaisia piirteitä ankkaan liitetään? Mainitse ainakin viisi piirrettä ja pohdi erikseen kunkin piirteen kohdalla, miten sen avulla pyritään myymään lehteä.

6. Miten luonnehtisit mainoksen leukkausta? Miksi se on sellainen kuin on? Miten leikkauksen avulla pyritään pitämään katsojan mielenkiinto yllä?

7. Mainoksessa esiintyy tarkkaan harkittuja miljöitä. Mitkä ovat kaksi miljöötä, joihin draaman kaaren kannalta keskeisimmät tapahtumat sijoittuvat? Millaisia ominaispiirteitä miljöillä on? Etsi molemmista vähintään kolme. Miten näiden piirteiden avulla pyritään myymään Aku Ankka -lehteä?

8. Tarkastele mainoksen auditiivista puolta. Millaisia ääniä löydät mainoksesta ja kuinka ne täydentävät mainoksen visuaalista toteutusta? Mikä on äänimaailman merkitys mainoksen tavoitteiden toteutumisen kannalta?

9. Analysoi mainoksen lopussa esiintyvää lähes pysäytettyä kuvaa. Huomioi ainakin slogan, logo, värimaailma, asettelu ja analysoi kunkin kohdalla erikseen, miten niiden avulla myydään Aku Ankka -lehteä.

10. Katso mainos läpi nimenomaan kuvakulmien ja kuvakokojen käytön kannalta. Löydätkö tuotteen myynnin edistämisen kannalta merkittäviä seikkoja?

11. Millaiseksi hahmottelisit mainoksen kohderyhmän?  Analysoi erikseen oletetun kohderyhmän ikää, sukupuolta, asuinpaikkaa ja sosioekonomista asemaa. Muista lisäksi analysoida kohderyhmän oletettua arvomaailmaa.


Tarpeellisia apulinkkejä:

Kertomuksen avaamisen käsitteitä

Audiovisuaalisen tekstin avaaminen ja kertomuksellisuus 

Argumentaatioanalyysin perusteet

Vaikuttaminen, arvot, ideologia ja diskurssi