Korvaava lukutaitotehtävä

Lue täältä Johanna Korhosen blogimerkintä. Kirjoita tekstin pohjalta yhtenäinen lukutaitovastaus, jossa analysoit tekstin argumentaatiota, retorisia keinoja, arvomaailmaa ja kohderyhmää. Tekstin suosituspituus on 3000-4000 merkkiä. 

  • Muista kappalejako ja ydinvirkkeet.
  • Käytä soveltuvia käsitteitä ja perustele havaintosi pohjatekstillä.
  • Lukutaitovastausta ei otsikoida.


Helpotettu versio korvaavasta tehtävästä


Korhonen väittää, että jokainen mielipide ei ole yhtä arvokas.

Perustele tekstiesimerkein, että Korhonen hyödyntää seuraavia argumentaatiotapoja:


a) Korhonen käyttää perusteluna yleiseen faktaan vetoamista.

b) Korhonen käyttää perusteluna arvoihin vetoamista.

c) Korhonen käyttää perusteluna huonoihin seurauksiin vetoamista.


Korhonen käyttää myös retorisia keinoja. Perustele tekstiesimerkein seuraavat väitteet:


a) Korhonen hyödyntää toistoa retorisena keinona.

b) Korhonen hyödyntää retorisena keinona liioittelua ja kärjistämistä.

c) Korhonen höydyntää retorisena keinona retorista kysymystä.

d) Korhonen käyttää retorisena keinona asiatyylistä poikkeavia sananvalitoja.