Kuvan lähde


Kurssin YO -esseet

Ensimmäinen kokonaisuus

Katso apua esseen kirjoittamiseen täältä.

 Essee, jossa käytetään yhtä aineistoa

Valitse tämä vaihtoehto, mikäli kirjoittaminen ei ole tuottanut sinulle erityisiä ongelmia.

Löydät esseen aineiston täältä. Esseessä tehtävänäsi on tarkastella koulu-uupumusta ongelmanratkaisujärjestystä hyödyntäen. Mikäli olet vahva kirjoittaja, sinun ei tarvitse noudattaa valmista mallia vaan valitse esseesi näkökulma itse ja luo omat rakenneratkaisusi.

Esseen suosituspituus on vähintään 4000 merkkiä. Mallirakenteessa essee koostuu viidestä osasta ja jokainen osa voi olla useampien kappaleiden mittainen.


1. Aloita esseesi antamalla havainnollisia esimerkkejä koulu-uupumuksesta. Voit hyödyntää aineistoa tai omia kokemuksiasi. Lisätietoa havainnollistamisesta löydät täältä.

2. Pohdi koulu-uupumuksen syitä. Mikä ilmiötä selittää? Käy keskustelua aineiston kanssa ja tuo esille myös omia näkökulmia asiaan.

3. Pohdi koulu-uupumuksen seurauksia aineistoa ja omia ajatuksiasi hyödyntäen.

4. Ehdota ratkaisuja. Kuinka lukiolaisten koulu-uupumusta voisi vähentää?

5. Kirjoita esseellesi kiinnostava lopetus. Hyödynnä tietoja lopetustavoista täältä.


 Kurssin YO -essee 2

 YO -essee kirjoitetaan Pelko -teeman pohjalta. Löydät esseen aihiot ja aineistot täältä. Kirjoita essee kahden aineiston pohjalta.

-Esseen suosituspituus on 6000 merkkiä.

-Oletus on, että lukija ei tunne pohjatekstiä.

-Noudata esseessäsi valmista rakennemallia. Löydät rakennemallit täältä.

-Esseellä tulee olla kappalejako, ja jokaisessa kappaleessa on oltava ydinvirke.

-YO -koetilanteessa esseen rakenne rajataan itse, mutta nyt hyödynnämme vielä valmista rajausta. Valitse aiheeksesi A tai B.

A) Tarkastele epäonnistumisen pelkoa, esiintymispelkoa tai sosiaalisten tilanteiden pelkoa.

B) Tarkastele, kuinka terrorismin uhka vaikuttaa elämäämme.

Aineisto 


Näin esseen kirjoittaminen etenee prosessina:

1. Valittuasi sinua kiinnostavan aiheen tee listausta tai miellekarttaa hyödyntäen mahdollisimman laaja koonti kaikista sisällöistä, jotka mielestäsi liittyvät olennaisesti aiheeseen. 

2. Tutustu aineistoihin ja valitse lopuksi kaksi. Päätä kumpi aineistoista on pääaineisto ja kumpi sivuaineisto. 

3. Tarkastele nyt kriittisesti alussa tekemääsi ideointia. Mitä haluaisit käsitellä? Mitä jätät selkeästi pois?

4. Sinun tulee viitata pääaineistoosi vähintään kolme kertaa ja sivuaineistoon kerran. Millaisia asioita tulet nostamaan esille? Mistä sinulla on omaa sanottavaa?

5. Mitä rakennemallia tai rakennemalleja hyödynnät esseessä? Päätä rakennemalli ennen kirjoittamista.

6. Tee tarkka kappalejakosuunnitelma, johon merkitset myös kohdat, joissa käytät aineistoja. Huomaa, että esseen tulee olla vähintään 8-10 kappaletta pitkä, joten suunnitelmassasikin tulee olla näin monta kohtaa.

7. Hyväksytä suunnitelmasi opettajalla ja ala kirjoittaa.      Kuvan lähde


Versio sinulle, josta on vasta kuoriutumassa esseisti

Tämän vaihtoehdon valitessasi voit päästä maksimissaan arvosanaan 8. Esseen minimipituus on 4000 merkkiä.

Löydät esseesi aineiston täältä. Tehtäväni on kirjoittaa omasta luontosuhteestasi erilaisia rakennemalleja yhdistellen. Noudata tarkoin seuraavaa suunnitelmaa:


1. Menee suoraan aiheeseen. Viittaa aineistoon oikeaa esittelyviittausta käyttäen ja kerro aineiston pääsanoma. Vertaa sitten omaa luontosuhdettasi aineistossa esitettyihin tietoisin. Oletko samanlainen luonnonystävä kuin suomalaiset keskimäärin?

2. Referoi aineistoa ja kerro, mitä suomalainen tyypillisesti tekee luonnossa. Vertaa itseäsi valtaväestöön. Oletko samankaltainen vai erilainen? Millä tavalla ja miksi?

3. Kerro havainnollisesti, mitä mieluiten teet luonnossa ja miksi. Onko sinulla jokin tietty luontoharrastus? Mitä saat siitä itsellesi?

4. Kerro, mitä artikkelissa kerrotaan luontosuhteen kehittymisestä (esimerkiksi lapsuudesta aikuisuuteen). Miten oma luontosuhteesi on kehittynyt? Onko kehitys ollut samankaltaista kuin artikkelissa kuvataan? Mitkä asiat ovat olleet erityisen tärkeitä juuri sinun luontosuhteesi kehityksen kannalta?

5. Millaisia vaikutuksia artikkelin mukaan luonnolla on psyykkiseen hyvinvointiin? Mitä mieltä itse olet näistä ajatuksista? Vaikuttaako luonnossa oleminen sinun psyykkiseen hyvinvointiisi? Mikä luonnossa sinusta rentouttaa eniten?

6. Kerro, mitä mieltä suomalaiset ovat artikkelin mukaan luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä. Mitä mieltä sinä olet aiheesta? Huolestuttavatko jotkin ympäristökysymykset sinua erityisesti? Miksi?

7. Päätä tekstisi kertomalla, millaiseksi haluaisit oman luontosuhteesi kehittyvän tulevaisuudessa. Haluaisitko ehkä uusia luontoharrastuksia? Miksi? Haluaisitko ylipäätään viettää enemmän aikaa luonnossa? Miksi? Entäpä millaiseksi luonnonsuojelijaksi haluaisit kehittyä? Miksi?