Kurssin aikataulu

1. Johdantotunti

2.Teksti, tavoite ja pääteesi


2. Vaikuttamaan pyrkivät tekstilajit ja kohti arvoanalyysia

3. Kohti arvoanalyysia

4. Argumentaatioanalyysin perusteet

5. Argumentaatioanalyysin perusteet

6. Lukutaitovastaus: Argumentaatioanalyysia ja arvoanalyysia

7. Lukutaitovastaus: Argumentaatioanalyysia ja arvoanalyysia

8. Kertausta: aineistopohjaisen esseen kirjoittamisen ydinkohtia

9. Aineistopohjainen essee

10. Aineistopohjainen essee

11. Retoriset keinot

12. Retoriset keinot

13: Lukutaitovastaus retorisista keinoista

14. Romaanin runoilija X käsittelyä

15. Runoilija X=> Kirjoitelmat