Kurssin aikataulu

Kurssin tarkistettu aikataulu syysloman jälkeen (12* 75):

1. Ydinvirke ja tukivirkkeet - kertaustunti

2. Retoriset keinot

3. Retoriset keinot

4. Lukutaitovastaus, osa 2: täydennetään edellistä vastausta arvoanalyysilla ja retoristen keinojen analyysilla

5. Milloin voin hyödyntää argumentaatioanalyysia, arvoanalyysia tai retoristen keinojen analyysia? + vaikuttamaan pyrkivät mediatekstit, Aineisto 1 ja Aineisto 2

=> "Kaikki tekstit vaikuttavat", "Mediatekstit -suoraa ja epäsuoraa vaikuttamista", 

6. Johdatus mainosanalyysin erityispiirteisiin

7.  Mainosanalyysit ryhmissä

8. Mainosnalyysit ryhmissä

9. YO -esseen tuottamisen eräitä perusteita: aiheen rajaaminen ja keskustelu aineiston kanssa

10. Esseen suunnittelutunti

11. Esseen kirjoittaminen

12. Esseen kirjoittaminen