Filosofi Sokrates hallitsi argumentaation.

Kurssin aineistopohjainen essee - argumentoi itse!

Kaikki aineistot liittyvät opiskeluun 2010 -luvun lukiossa. Valitse neljästä laajemmasta kokonaisuudesta yksi.

A)

Tehtävänanto: Tarvitaanko YO-koetta?

Lue oheiset YO -kirjoituksia käsittelevät tekstit täältä ja täältä. Yksi vaihtoehto on myös seuraava teksti:


Käytä teksteistä vähintään kahta ja otsikoi tekstisi itse.

B) Lue oheiset digitaalista oppimista käsittelevät tekstit ja pohdi seuraavaa:


Digikirja vai paperinen kirja?

Hyödynnä seuraavista teksteistä vähintään kahta pohdintasi tukena. Otsikoi kirjoitelmasi itse.

Ensimmäinen teksti:Toinen teksti:

Löydät tekstin täältä

Kolmas teksti

Löydät tekstin täältä 

Neljäs teksti

Löydät tekstin täältä.

Valitse teksteistä vähintään kaksi ja otsikoi tekstisi itse.


C) Tehtävänanto:

Millaisin keinoin nuoret saataisiin lukemaan?

Käytä aineistonasi tekstejä, jotka löydät täältätäältä ja täältä. Lisäksi voit analysoida oheista kuvaa pohdintasi tukena:

              Kuva: Banksy http://fi.wikipedia.org/wiki/Banksy

Käytä teksteistä vähintään kahta ja otsikoi tekstisi itse.D) Miten koulukiusaaminen saataisiin loppumaan?

Käytä aineistonasi Vesa Nevalaisen blogikirjoitusta, jonka löydät täältä (YO-vihko). 

Toinen tekstivaihtoehto:Kolmannen tekstin löydät täältä.

Hyödynnä teksteistä vähintään kahta pohtimisesi tukena ja otsikoi tekstisi lopuksi itse.


Vinkkejä kirjoittajalle:

  • Muista viitata pohjateksteihin oikeaoppisesti. Löydät ohjeet viittaamiseen  täältä.
  • Oletuksena on, että kirjoittaja ei tunne pohjatekstejä! Esseen täytyy siis olla sillä tavalla ehjä, että myös pohjatekstejä tuntematon lukija ymmärtää jokaisen yksityiskohdan.
  • Esseen sopiva pituus on 500-700 sanaa. Huomaa, että alimittaiset esseet hylätään.
  • Käytä fonttia Times New Roman ja riviväliä 1,5. Sopiva fonttikoko on 12.
  • Lue pohjatekstit huolella, muodosta oma mielipiteesi ja tuo se selkeästi esille. Arvioi pohjatekstien argumentaation heikkouksia ja vahvuuksia objektiivisesti.
  • Suunnittele tekstisi rakenne huolellisesti, kappale kappaleelta. Suunnitelmaa voi muuttaa myöhemmin, mutta on tärkeää, että aluksi sinulla on jonkinlainen etenemiskartta.
  • Viittaa teksteihin asianmukaisesti. Löydät lisätietoa viittaustekniikasta täältä, mikäli pääasiat ovat päässeet unohtumaan. On olennaista, että lukija erottaa, mikä on sinun omaa ajatteluasi ja mikä on taas pohjateksteistä lähtöisin. Suosi viittauksissa omin sanoin referointia.
  • Sinun ei ole pakko päätyä tietyn kirjoittajan kannalle - voit jättää kysymyksen auki tai tuoda ilmiöön kokonaan uuden näkökulman.
  • Otsikoi tekstisi lopuksi kiinnostavasti.