Kurssin kirjoitustaidon vastaus

 Kuvan lähde: Pixabay


Löydät teoriapaketin esseen eli kirjoitustaidon vastauksen laatimisesta täältä.

 Valitse seuraavista vaihtoehdoista itsellesi sopivin. 

A) Tee sähköisestä oppikirjastasi löytyvä aineistoesseetehtävä kansalaisvaikuttamisteemasta. Esseen ei tarvitse olla välttämättä kantaaottava - se voi olla luonteeltaan myös ensisijaisesti pohtiva.

B)

 1. Valitse itseäsi kiinnostava yhteiskunnallinen ongelma ja rajaa tarkastelusi näkökulma. Hyväksytä valitsemasi aihe opettajalla.

2. Etsi kaksi aineistoa, joissa käsitellään esille kohottamaasi ongelmaa. Hyväksytä myös aineistot opettajalla.

3. Kirjoita valitsemastasi aiheesta noin 6000 merkkiä pitkä esseeteksti eli kirjoitustaidon vastaus. Anna tekstillesi työotsikko, ja keksi varsinainen otsikko vasta myöhemmin.

Esimerkkejä yhteiskunnallisista ongelmista: työttömyys, köyhyys, jonkin vähemmistön asema tai jonkin väestönosan asema, ilmastonmuutos, vihapuhe, yksinäisyys, epäeettinen kuluttaminen, kansainvälisen politiikan haasteet ja niin edelleen. 

Mikäli sinulla on vaikeuksia aiheen keksimisessä, löydät hyviä vaihtoehtoja  täältä. Muista kuitenkin, että nyt on tarkoitus käsitellä nimenomaan yhteiskunnallista ongelmaa.

Jos sinulla on esseen jäsentelyssä ongelmia, voit hyödyntää esseen valmiista rakennemalleista esimerkiksi ongelmanratkaisurakennetta tai argumentaatiorakennetta. 


Kuvan lähde


Essee valmiiden mallien pohjalta 

Mikäli sinulla on vaikeuksia kirjoittamisessa, valitse seuraavista vaihtoehdoista itsellesi sopivin. Huomaa, että voit valmiin mallin pohjalta kirjoittaessasi saada arvosanaksi maksimissaan 8. Voit tarvittaessa muokata malleja omaan ajatteluusi sopivammiksi.


A) Tuota vähintään 4500 merkkiä pitkä esseeteksti, jossa pohdit videopelaamisen haittoja ja hyötyjä. Noudata tekstissäsi seuraavaa mallirakennetta ja otsikoi tekstisi lopuksi itse. Hyödynnä esseessäsi seuraavaa aineistoa.

1. Valitse a tai b.

a) Aloita esseesi pienellä havainnollistavalla tarinalla paljon videopelejä pelaavan nuoren päivästä.

b) Aloita taustoittamalla ilmiötä. Kerro millaiset videopelit ovat nyt erityisen suosittuja ja anna asiaan perehtymättömälle lukijalle esimerkkejä siitä, mitä peleissä tehdään.


Päätä kappale esseesi näkökulman rajaavaan kysymykseen: Millaisia hyötyjä ja haittoja runsaasta videopelien pelaamisesta voi sitten olla nuorelle?

2. Tuo ensin esille pelaamisen hyötyjä. Kirjoita vähintään kahden kappaleen verran ja hyödynnä myös aineistoa. Katso, että teet asiaankuuluvan esittelyviittauksen, kun viittaat aineistoon ensimmäisen kerran. Pidä myös huoli siitä, että oma äänesi erottuu aineistojen äänestä.

3. Tuo esille pelaamisen haittoja. Kirjoita vähintään kahden kappaleen verran ja hyödynnä myös aineistoa.

4. Pohdi, miten pelaamisen haittoja voisi vähentää. Esitä omia ratkaisumalleja.

5. Käytä lopetuksena yhteenvetoa mielipiteistäsi. Onko pelaamisesta sinusta enemmän hyötyä vai haittaa? Voit myös viitata tulevaisuuteen: tuletko itse pelaamaan videopelejä tulevaisuudessa samalla tavoin kuin nyt?


B) Tuota vähintään 4500 merkkiä pitkä esseeteksti, jossa pohdit sosiaalisessa mediassa esiintyvää kiusaamista ilmiönä.  Noudata tekstissäsi seuraavaa mallirakennetta ja otsikoi tekstisi lopuksi itse. Hyödynnä aineistona dokumenttia, jonka löydät täältä.

1. Mikäli sinun on vaikeaa keksiä esseellesi aloitusta, valitse määritelmäaloitus. Kerro, mitä kiusaaminen sosiaalisessa mediassa oikein tarkoittaa. Millaisissa erilaisissa muodoissa se ilmenee? Kirjoita kuin kirjoittaisit ihmiselle, joka ei tiedä aiheesta vielä lainkaan.

2. Pohdi nyt vähintään kahden kappaleen verran, mistä kiusaaminen sosiaalisessa mediassa voisi johtua. Hyödynnä myös aineistoa. Katso, että teet asiaankuuluvan esittelyviittauksen, kun viittaat aineistoon ensimmäisen kerran. Pidä myös huoli siitä, että oma äänesi erottuu aineistojen äänestä.

3. Pohdi vähintään kahden kappaleen verran, mitä kiusaamisesta voi seurata kiusatulle. Hyödynnä jälleen myös aineistoa.

4. Tuo esille omia ratkaisumallejasi. Miten kiusaamista sosiaalisessa mediassa voisi torjua?

5. Hyödynnä esseessäsi lopetusta, jossa viitataan tulevaisuuteen. Millainen haluaisit sosiaalisen median olevan tulevaisuudessa? Millainen olisi ihanteellinen somemaailma?