Kurssin loppuessee

  • Essee kirjoitetaan yhden aineiston pohjalta.
  • Aineistot ovat saatavilla ainoastaan paperisina.
  • Saat lisäohjeita tehtävän tekemiseen täältä.