Lukutaitovastauksen purku

Lukutaitovastauksen maksimipistemäärä on 18 p. Voit kurkata lukutaitovastauksen arvioinnin periaatteita täältä.

Pisteskaala:

0= arvosana 4

3=arvosana  5

6= arvosana 6

9 = arvosana 7

12 = arvosana 8

15 = arvosana 9

18 = arvosana 10


Mallivastauksen piirteet löydät tästä:-Kolumnin pääteesi on muotoiltu selkeästi. Pääteesin voi ilmaista esimerkiksi näin: Ihmiset eivät enää lue tarpeeksi, sillä internetin sisällöt vievät heidän huomionsa.
-Kolumnin arvomaailmasta: keskeisiksi arvoiksi kohoavat esimerkiksi sivistys ja kyky myötätuntoon. 
-Hyvässä vastauksessa kolumnin kohderyhmästä esitetään uskottavaa pohdintaa


-Hyvässä vastauksessa käytetään argumentaatioanalyysin ja retoristen keinojen analyysin käsitteitä oikein. Käsitteet on vastauksesta alleviivattu.


Argumentaation keinot:

Kolumnista voi nostaa esille esimerkiksi seuraavanlaisia argumentaation keinoja:

-Syy-seuraus-suhteisiin vetoaminen ja kielteisen lopputuloksen kuvailu: digitaaliseen maailmaan uppoamisesta on huonoja seurauksia, joita kolumnissa esitellään laajasti

-Etuihin ja haittoihin vetoaminen (Lukemisen hyötyjä ja lukemattomuuden haittoja esitellään runsaasti.)

-Yleiseen kokemukseen vetoaminen (Kaikki ovat kuulleet  puhetta lukemisen vähentymisestä ja sosiaalisen median käytön lisääntymisestä.)

-Omaan kokemukseen vetoaminen: Tervo kertoo itse esimerkiksi havainneensa tietyllä tavalla toimivia ihmisiä

-Tilastoihin vetoaminen: kirjojen myynti on vähentynyt, ja tämä on tilastollinen tosiasia. Samoin Tervo viittaa tilastotietoon puhuessaan peruskoulun päättävien poikien lukutaidosta.

-Arvoihin vetoaminen: kolumnisti tuo esille suoraan tarpeen sivistykselle ja myötäelämiselle


Retoriset keinot:

Kolumnista voi nostaa esille esimerkiksi seuraavanlaisia retorisia keinoja:

-Voimakas vastakkainasettelu lukemisen ja digitaalisen maailman välillä näkyy läpi tekstin.

-Kolumni on kauttaaltaan varsin kärjistävä ja liioitteleva.

-Toisto: kolumnisti toistaa lukemattomuuden huonoja seurauksia

-Tunteisiin vetoavat kielteiset ja kohosteiset sananvalinnat, jotka liitetään digitalisaatioon (esim. “perse”, “välkkyvä sälä”).

-Metaforat ja vertaukset (“kävelevä selfiekeppi”, “digitaalista masturbaatiota”, “heittää varjon elämään”, “ei erota itää lännestä”, “ei pelaa täydellä pakalla”)

-Huumori ja ironia (läpi kolumnin)

-Lukijan puhuttelu (“koska sinä muutut”)