Lukutaitovastaus 2: argumentaatio ja retoriset keinot kolumnissaYleisohjeita lukutaitovastauksen kirjoittamiseksi:

-Tämän vastauksen sopiva pituus on n. 4000 merkkiä.

-Oletus on, että lukija tuntee pohjatekstin täysin, joten pohjatekstiä ei tarvitse erikseen esitellä tai referoida. Havainnot tulee kuitenkin perustella huolellisesti pohjatekstillä.

-Kirjoita yhtenäinen, suunniteltu teksti, jossa on kappalejako. Jokaisessa kappaleessa tulee olla ydinvirke, jota muut virkkeet täydentävät.

-Merkitse kappalejako enter -näppäimellä jättämällä kappaleiden väliin kokonainen tyhjä rivi.

-Vastausta ei otsikoida.

-Fontti Times new roman tai Arial ja fonttikoko 12

- Riviväli 1,5


Tehtävä

Tehtävänanto: Analysoi ja arvioi argumentaatiota ja retorisia keinoja Jari Tervon kolumnissa "Digitaalinen mastubaatio tekee ihmisestä kävelevän selfiekepin". Kolumni on julkaistu Seura -lehdessä 5.2.2015. Löydät kolumnin  täältä.


Koosta vastauksesi seuraavien apukysymyksien avulla:


1. Tekstin kontekstualisointi eli taustayhteyksien huomioiminen

  • Miksi kirjoittaja on kirjoittanut vuonna 2015 niin kuin on kirjoittanut? Miten ajankohta on vaikuttanut tekstin sisältöön ja miten se ohjaa tekstin lukemista? (Julkaisuaika kontekstina)
  • Miten tekstin vaikuttavuuteen ja argumentaation uskottavuuteen vaikuttaa se, että kirjoittaja on Jari Tervo? (Tekijäkonteksti)
  • Miten tekstin sisältöön ja tulkintaan on vaikuttanut se tosiasia, että teksti on Seura -lehdessä julkaistu kolumni? (Julkaisupaikka ja tekstilajikonteksti)
  • Kenelle teksti on suunnattu ja miten tämä näkyy tekstissä? (Vastaanottajan huomioiminen kontekstina)


2. Argumentaation analyysi ja arviointi


  • Mikä on kirjoittajan pääteesi?
  • Millaiseen arvomaailmaan pääteesi perustuu? Mitä kolumnissa toisin sanoen pidetään automaattisesti tärkeänä ja tavoittelemisen arvoisena? Millaisen arvomaailman vastaanottajan kuvitellaan jakavan? (Vastaanottajakontekstin huomiointi)
  • Millaisia argumentaatiotyyppejä löydät tekstistä? Arvioi argumentaation uskottavuutta jokaisen argumentin kohdalla.


3. Retoristen keinojen erittely


  • Mitkä ovat tekstin tärkeimmät retoriset keinot? Muista antaa esimerkkejä. Kun lainaat suoraan pohjatekstin yksittäisiä sananvalintoja, muista käyttää lainausmerkkejä.
  • Muista analysoida retorisia keinoja

a) koko tekstin tasolla

b) virketasolla

c) sanaston tasolla


4. Loppuarvio

Kirjoita vastauksesi loppuun lyhyt yhteenveto, jossa arvioit kolumnin vakuuttavuutta kokonaisuutena.


Löydät lisätietoja retorisista keinoista täältä.