Perustaitoja varmentavia tehtäviä

Kuvan lähde


Tehtäväkokonaisuus A

Lue lyhennetty versio Aleksis Salusjärven kolumnista täältä ja tee sitten oheiset tehtävät.

1. Mikä on tekstin pääteesi?

2. Nimeä tekstin erilaiset osat ja pohdi, mikä on kunkin osan tehtävä tekstissä. Käytä apuna esitystä sanomalehtitekstin osista täältä (linkki tulossa).

3. Teksti on tekstilajiltaan kolumni

Pohdi, miten seuraavat kolumnille ominaiset piirteet näkyvät tekstissä.

  • Kolumnit käsittelevät usein ajankohtaisia asioita.
  • Kolumnit käsittelevät monesti kirjoittajan omakohtaisia kokemuksia.
  • Kolumnin tyyli, tapa sanoa asiat, ei ole tyypillisesti neutraalia asiatyyliä, vaan lukijan huomio halutaan herättää poikkeavilla tyylivalinnoilla. (Neutraalia asiatyyliä edustavat esimerkiksi reaaliaineiden esseetekstit.)


4. Kirjoita kolumnille noin kolme kappaletta pitkä vastine, jossa otat kantaa siihen, miten koulu sinusta huomioi nuorten erilaiset kyvyt tai tartut johonkin muuhun kolumnissa esitettyyn ajatukseen, josta kerrot oman mielipiteesi. Ota mallia oppikirjan luvun 4.3. vastineesta ja tutustu samassa yhteydessä myös vastineelle ominaisiin piirteisiin.