Vaikuttamaan pyrkivä puhe

Vaikuttamaan pyrkivä puhuja haluaa saada kuulijansa oman asiansa puolelle. Tyypillisesti puhuja esittää väitteen, jota hän sitten puolustaa tai vastustaa tai muotoilee ongelman, johon esittää ratkaisun. 


Johdantotehtävä

Katso seuraavat videonäytteet ja vastaa niiden pohjalta kysymyksiin.a) Mikä on puhujan pääväite?

b) Millaisia perusteluja puhuja esittää väitteensä tueksi?

c) Miten luonnehtisit puhujan kielenkäyttöä? Millaisiin tilanteisiin kielenkäyttö sopii? Millaisiin taas ei?

d) Millaiselle kohderyhmälle puhuja suuntaa sanansa? Mistä tämän huomaa?

e) Vakuutuitko puhujan sanomasta? Miksi vakuutuit/ et vakuuttunut?


Tarkkaile seuraavan puhujan kehonkieltä ja äänenkäyttöä. Älä keskity niinkään lukemaan tekstitystä.a) Millaisia ilmeitä ja eleitä puhujalla on? Miksi? Millaisessa asennossa puhuja seisoo? Miksi?

b) Kuinka puhuja käyttää ääntään vaikuttamisen välineenä?

c) Kuvittele, että poliitikko puhuisi vastaavin elein ja ilmein 2000-luvun Suomessa. Miten suhtautuisit puhujaan? Perustele.


Laadi oma vaikuttamaan pyrkivä puhe

Tehtävänäsi on laatia oma vaikuttava puheenvuoro, jonka kesto on vähintään viisi minuuttia. Liian lyhyet puheenvuorot hylätään. Saat tietää puheesi todellisen pituuden ainoastaan harjoittelemalla puhetta ääneen etukäteen. Napakan tietopaketin oman puheen yleisistä rakenneperiaatteista löydät täältä.


Kuvan lähde


Vaihe 1: Valitse aihe.

Valitse aihe, josta sinulla on valmiiksi paljon sanottavaa ja johon todellisuudessakin haluat vaikuttaa. Esimerkkiaiheita löydät tämän sivun loppuosasta.


Vaihe 2: Ideoi.

Kirjoita ylös ajatuksia aiheesta. Räiski paperille vapaasti ideoita ja perusteluja.


Vaihe 3: Jäsentele.

Sinulla on nyt joukko ehkä hajanaisiakin ideoita ja perusteluja. Poimi perusteluistasi parhaat ja kokoa ne yhteen. Perustele monipuolisesti - vetoa sekä järkeen että tunteeseen. Löydät esimerkkejä perustelutavoista  täältä.

Suunnittele puheesi rakenne valmiiksi. Noudata seuraavaa rakennekaavaa:


Aloitus

Aloitukseen tulee kiinnittää aivan erityistä huomiota, jotta puheesta tulee vakuuttava. Puhe ei "vain ala", vaan heti alussa kuulijoiden huomio kiinnitetään puhujan pääväitteeseen. Kokematon puhuja voi käydä vaikuttavassa puheessa suoraan asiaan: "Tänään kerron teille, miksi pakkoruotsi koulussa on turhaa". Voit myös aloittaa esimerkiksi kuulijoihin vetovalla kysymyksellä tai esimerkillä käytännön elämästä.

Puhujan pääväitteen ja oman kannan tulee käydä ilmi heti puheen alkupuolella.


Perusteluosio


 • Perustele pääväitettäsi monipuolisesti. 
 • Jäsennä puhettasi tähän tapaan: "Tärkein peruste väitteeni puolesta on että..." "Lisäksi meidän tulee huomioida, että..." Kuulijoiden on helpompi seurata puhetta, kun osoitat siirtymät perustelusta toiseen.
 • Anna esimerkkejä perusteluidesi tueksi.
 • Havainnollista! Käytössäsi on taulu, dokumenttikamera ja videotykki, joten hyödynnä tilanne.


Lopetus

Tiivistä vielä pääväitteesi puheen loppuun. Myös lopetuksen tulee olla suunniteltu. (Huono lopetus on esimerkiksi "Noooo...eipä mulla sit kai ollu muuta."


Vaihe 4: harjoittele

Harjoittele puheesi niin hyvin, että osaat esittää sen vakuuttavasti tukisanalistan pohjalta. Puhetta ei ole syytä kirjoittaa kokonaisuudessaan paperille.Kuvan lähde


Harjoituksia

Tehtävä 1

Pohtikaa ryhmissä vähintään kolme vakuuttavaa aloitusta puheille, jotka pidetään seuraavista aiheista:

a) Pakkoruotsi pitäisi poistaa koulusta.

b) Turkistarhaus tulisi lopettaa.

c) Koulussa tulee liikaa läksyjä.

Aloittaa voi esimerkiksi käytännön esimerkillä tai kuulijoita aktivoivilla kysymyksillä, omalla kokemuksella, vitsillä tai jonkin ajankohtaisen aiheen esiinnostamisella.

Keksikää vielä yhteen puheeseen vähintään kaksi hyvää lopetusta.


Tehtäväpaketti 2: esitelmän/puheen pitämiseen kytkeytyviä draamaharjoituksia

Draamaharjoitukset ovat yleensä toivottuja, mutta monesti oppilaalle ei oikein selviä, miksi tiettyä harjoitusta tehdään. Tämän vuoksi oheisiin tehtäviin on liitetty myös harjoituksen tavoitteet.


Harjoitus 1: Tule luokan eteen kahdella tavalla

Tehtävänäsi on tulla luokan eteen ja sanoa puheesi aloitussanat. Ensin tulet luokan eteen äärimmäisen epävarman puhujan roolissa. Tämän jälkeen tulet erittäin itsevarmana. 

Jokaisen puheenpitäjän kohdalla tarkastellaan, kuinka epävarmuus/itsevarmuus näkyy puhujan kehonkielessä, asemoitumisessa, katsekontaktissa, äänenkäytössä jne.  Tavoite on oppia kiinnittämään huomiota non-verbaaliseen viestintään ja sen merkitykseen puheen onnistumisen kannalta.


Harjoitus 2: Tarina muuttuu

Tehtävänäsi on kertoa parillesi koulupäiväsi kulusta aamusta alkaen. Samaan aikaan pari syöttää sinulle sanoja, jotka sinun on sovitettava tarinaasi (esim. lusikka, mopo). Tärkeää on, että pari syöttää sanoja sopivin välein - ei liian usein eikä harvoin.

Tehtävän tavoite: Opit yhteistyötaitoja, opit havainnoimaan ja kuuntelemaan yleisöäsi, opit muokkaamaan luovasti omaa puhe-esitystäsi tilanteen vaatimalla tavalla


Harjoitus 3: Myyntimies vauhdissa


Jakaudutaan neljän hengen ryhmiin. Saat opettajalta kortin, jossa on kuva jostakin esineestä. Tehtäväsi on olla myyntimies, joka kauppaa esineen muulle ryhmälle uskomattomalla myyntipuheella. Huomaa, että sinun ei tosiaan tarvitse pysyä totuudessa vaan kauppaamallasi tavaralla voi olla mitä ihmeellisempiä ominaisuuksia. Keksi myyntipuhettasi samaan aikaan kun puhut ja paisuttele rohkeasti. Halukkaat myyntimiehet voivat yrittää myydä esineitään lopuksi koko luokalle.


Tehtävän tavoite: harjoitellaan vaikuttamaan pyrkivää puhetta käytännössä, opitaan improvisoimaan ja käyttämään luovuutta


Kuvan lähde


Vaikuttamaan pyrkivän puheen aiheita

Voit keksiä puheesi aiheen aivan itse, mutta valitse aihe, johon aivan oikeasti haluat vaikuttaa.

Mikäli kaipaat valmista aihetta, ohessa on eräitä ehdotuksia:


 • Puhu puhtauden puolesta
 • Puhu kodikkaamman kouluympäristön puolesta
 • Puhu joutilaisuuden puolesta
 • Puhu terveysintoilua vastaan
 • Puhu terveiden elämäntapojen puolesta
 • Suosittele jotain kuntoilumuotoa
 • On kivaa olla tyttö/ poika
 • Pohdi, mistä aineksista hyvä elämä on tehty
 • Pohdi, miksi bloggaaminen on niin suosittua
 • Kerro, mitä kaikkea tietokonepelejä pelaamalla voi oppia
 • Peruskoulussa/lukiossa pitäisi ehdottomasti muuttaa asia X.
 • Kouluun pitäisi saada kasvisruokapäivä.
 • Koulun oppiaineen X pitäisi olla vapaaehtoinen.
 • Jo 10-vuotiaan pitäisi saada mopokortti/ jo 15-vuotiaan pitäisi saada oikea ajokortti.
 • Nuorille pitäisi saada kotipaikkakunnallesi harrastusmahdollisuus X.
 • Läksyjen antamisesta pitäisi luopua.
 • Poikien/tyttöjen kohtelua koulumaailmassa pitäisi parantaa, sillä eri sukupuolen edustajia kohdellaan eri tavoin.
 • Kissoja ei saisi päästää ulkoilemaan vapaasti / Kissan pitäisi saada ulkoilla vapaasti.
 • Armeija pitäisi tehdä kaikille vapaaehtoiseksi/ Armeija pitäisi tehdä naisillekin pakolliseksi.
 • Epäterveellisen ruoan, kuten karkin ja sipsien, hintaa pitäisi nostaa reilusti.
 • Elokuva on parempi kuin kirja.
 • Nettisivuja pitäisi sensuroida enemmän.
 • Pikavipit pitäisi kieltää lailla.
 • Tasa-arvoinen avioliittolaki pitää peruuttaa.
 • Koulupuvun pitäisi olla pakollinen.
 • Koulukiusaamisesta pitäisi saada sakkoja.
 • Jälki-istunnon antamisesta rangaistusmenetelmänä pitäisi luopua/ Kasvatuskeskusteluista pitäisi luopua.
 • Elokuvien ikärajoja tulisi  nostaa/laskea.
 • Oppiaineisiin pitäisi saada lisää sähköisiä oppikirjoja.
 • Ihmisten ei pitäisi viettää paljon aikaa sosiaalisen median parissa.