AI 5: Teksti, tyyli ja konteksti

Salvador Dali: Muiston pysyvyys (1931)


Kurssin arvioitavat työt:

  • Tehdään kaksi tt-vastausta tunnilla. Arviointi 0-6 pistettä. Ainakin toinen tt-vastauksista on tyyliaiheinen.
  • Kurssikokeena on oppilaan tavoitteiden mukaan kirjallisuusessee, novellianalyysi tai elokuva-analyysi.
  • Portfolion tehtävät. Huomaa, että kurssia ei voi läpäistä, mikäli portfolion tehtäviä puuttuu tai ne on tehty liian suppeasti. Ope ilmoittaa tästä erikseen opiskelijalle.