Romantiikka 


Caspar David Friedrich: Vaeltaja sumumeren yllä (1818). Maalauksesta on tullut eräänlainen romantiikan tyylikauden symboli.


Löydät esityksen romantiikasta täältä.

Romantiikan käsittelyyn tyylisuuntana on varattu opettajajohtoisen johdantotunnin lisäksi 3*75 min. Tehtävien minimimäärä on kolme tehtävää, ja ainakin yhden tehtävistä tulee olla toisen tason tehtävä. YO-esseen kirjoittaminen vastaa kahta tehtävää.

Mikäli tavoittelet arvosanoja 9-10, et tyydy tehtäviä tehdessäsi minimitasoon.

Tehtävät 

Ensimmäisen tason tehtävät ovat luovaa kirjoittamista. Luovan kirjoittamisen tehtävien avulla voit kehittää erityisesti omaa tyyliäsi ja kokeilla rajojasi nimenomaan äidinkielen esseekoetta varten.

Toisen tason tehtävät kehittävät analyysitaitoja ja ovat luonteeltaan enemmän YO-kirjoituksiin suuntaavia. Niiden tehtävätyypit mukailevat YO -tehtävien tehtävätyyppejä.

Romantiikkaosion jälkeen tehdään vielä itsearviointi, johon löydät ohjeet täältä.


Ensimmäinen taso

1. Kuvaa jotakin hyvin arkista toimitusta romanttisessa valossa. Kirjoita vähintään kahden kappaleen mittainen teksti. Kuvaa sitten samaa arkista toimitusta vähintään kahden kappaleen verran naturalistisesti eli täysin kaunistelematta ja jopa inhorealistisesti. Tehtävän voi tehdä niinkin, että tyylin vaihtuessa tekstiä vaihdetaan parin kanssa.

2. Lue ensin täältä , mitä tarkoitetaan goottilaisella romaanilla ja millaisia piirteitä goottilaisella kauhulla on.

a) Millainen on goottilaisen kauhun suhde toisaalta romantiikkaan ja toisaalta valitukseen?

b) Kerro kokonaisin virkkein, millaisia hahmoja, miljöitä ja asetelmia goottilaiseen kauhuun yleensä liittyi.

c) Luo nyt oma goottilainen kauhuhahmosi. Kirjoita vähintään kaksi kappaletta pitkä, lukijan tunteisiin vetoava kuvaus hahmosta. Huomaa, että kyseessä on nimenomaan henkilökuvaus eikä esimerkiksi kummitustarina.

3. Kirjoita vähintään kaksi kappaletta pitkä romanttinen henkilökuvaus tai miljöökuvaus. 

4. 1700-luvulla ja vielä 1800-luvullakin kirjeromaani eli kirjeenvaihdosta koostuva romaani saavutti Euroopassa suurta suosiota. Tunnetuin romantiikan kirjeromaani lienee J.W. von Goethen Nuoren Wertherin kärsimykset (1774).

Kirjoita parisi kanssa katkelma kirjeromaania romanttiseen tyyliin. Toinen aloittaa, toinen vastaa jne. Ottakaa kirjeenvaihdon pohjaksi jokin luontevasti romanttinen aihe: voitte olla esimerkiksi pakon sanelemana eroon ajetut rakastavaiset, ystävykset, joista toinen kertoo onnettomasta rakkaudestaan tai kaksi itseään nerokkaana pitävää taiteilijaa, jotka pohtivat, miksi eivät saa ansaitsemaansa arvostusta.

5. Lue ensin  seuraava katkelma Kalle Lähteen alkoholismia käsittelevästä romaanista Happotesti (2016). 

Kirjoita katkelma sitten uudelleen romanttiseen tyyliin. Voit muuttaa tekstiä paljonkin ja vaihtaa esimerkiksi miljöön ja halutessasi myös päähenkilöä vaivaavan ongelman.

Nippaan tumpin tuuleen ja vedän oven kiukkuisena auki. Nykäisy on liikaa ja tunnen vetisen paskan valuvan housuihin. Hädissäni etsin katseellani vessan kylttiä, minä en muista missä se on, vaikka olen täällä ennenkin piipahtanut. Paskaa valuu edelleen vaikka yritän puristaa pakaroita yhteen. Sipsutan lyhyin askelin vessan suuntaan, baarimikko katsoo minua kummasti. Luuleekohan se, että tämä kuuluu aikaisempaan mimiikka -esitykseeni.

Pääsen vessaan ja paskan tulo loppuu kuin seinään. Jostain syvältä minusta kuuluu nyyhkäys. Tämäkin vielä. Potkaisen kengät pois jalasta, jalat harallaan kuin pingviini menen lukolliseen koppiin. Saan farkut jalasta, yritän olla tahrimatta itseäni. Kalsareista on luovuttava. Taistelutilanteessakin osa varusteista saattoi jäädä kentälle. Tässä sitä nyt ollaan kakkakeskityksessä.

Toinen taso

1. Lue Tarina kalveasta immestä täältä.

Kirjoita 1-2 sivua pitkä tekstitaitovastaus, jossa analysoit tekstin tyyliä ja pohdit, miksi tarinaa voidaan pitää romantiikan tyylilajin edustajana. Tarina on alkujaan julkaistu osana Aleksis Kiven teosta "Seitsemän veljestä" (1870)

2. Vertaile, millaisen vaikutelman Carl Larssonin maalaus ja toisaalta Varityttö -dekkarin kansikuva antavat lapsuudesta. Kirjoita tt-vastaus, jossa huomioit kuvien välisen intertekstuaalisen kytköksen ja sen, että Larssonin maalaus edustaa tyylilajiltaan romantiikkaa.


Carl Larsson: Pienen tytön huone

Varistyttö -dekkarin kansi vuodelta 2005


3. 

a)Tee Nuoren Wertherin kärsimykset -romaanin liittyvä tehtävä YO -vihkosta, jonka löydät täältä. (Tehtävä 1) Listaa ranskalaisin viivoin viisi mielestäsi olennaisinta tehtävänannon mukaista seikkaa ja pohdi vielä, kuinka romantiikka tyylisuuntana näkyy tekstissä.

b) Katso "Hyvän vastauksen piirteet" tehtävän alta. Kirjoita yhtenäinen itsearviointi siitä, kuinka onnistuit tehtävässä. Millaisia asioita sinun oli helppo havaita tekstistä? Mikä taas oli vaikeaa? Miksi? Tekstin tulee olla vähintään kahden kappaleen mittainen. Arvioi myös, millaiseen arvosanaan vastauksesi olisi todennäköisesti johtanut ja perustele arvosana.4. Lue Edgar Allan Poen novelli Punaisen kuoleman naamio täältä. Miten kuvailisit katkelman tyyliä? Kirjoita yhtenäinen 1-2 sivua pitkä tt-vastaus. Hyödynnä apuna Jukola -oppikirjaa ja tyylianalyysin rautalankamallia, jonka löydät täältä. Muista huomioida myös, miten romantiikka tyylikautena näkyy tekstissä.

5. Lue Maria Jotunin novelli Untako lienee, jonka löydät täältä (Tekstitaidon YO-koevihko, kevät 2012, sivut 3-5). Vastaa sitten kokonaisin virkkein novellia koskeviin kysymyksiin.

a) Mikä on tekstin aihe? Millaisia teemoja novelli nostaa esille?

b) Mitä novelli kertoo avioliiton luonteesta 1900 -luvun alun Suomessa? Kenet varakas talollinen sai naida? Ketä hän ei ainakaan saanut naida?

b) Mitä toinen novellin naisista tarkoittaa sanoessaan, että hänellä oli "pakkomenot"? Miten nämä "pakkomenot" vaikuttavat naisen puolison valintaan ja miksi?

c) Missä novellin kohdissa kuvaus muuttuu selvästi romanttiseksi? Etsi ainakin kaksi kohtaa ja  anna esimerkkejä. Mikä kuvauksesta tekee romanttista?

d) Miten novellin naiset suhtautuvat rakkauteen? Perustele.

e) Novellista löytyy myös yhteiskuntakriittinen taso. Millaisia asioita Suomalaisessa 1900 -luvun alun yhteiskunnassa novellissa kritisoidaan?


6. Romantiikka on vahvasti läsnä myös 2000 -luvun kotimaisessa nykykulttuurissa. Tutustu Apulanta -yhtyeen Valot pimeyksien reunalla -laulun sanoitukseen täällä ja vastaa kokonaisin virkkein seuraaviin kysymyksiin.

a) Avaa sanoituksen metaforia. Mitä tarkoitetaan esimerkiksi seuraavilla säkeillä:

"Meistä jokainen on polku jonnekin"

"Ihmistä pitkin sä et ikinä voi itseesi matkustaa"

"Tää on pelkkä tyhjä kuori, joka sun pitää täyttää"

"Tää on valoista kirkkain, tää on loputon yö"

"Tää on sydämen lyönti, tää on ajattomuus"

"Valot pimeyksien reinoilla"

b) Sanoituksen puhuja puhuu toistuvasti "arvoituksesta", "totuudesta" ja "tarkoituksesta". Mihin puhuja ehkäpä voisi viitata?

c) Millaisia teemoja löydät sanoituksesta? Onko sanoituksella ehkä jonkinlainen sanoma?

d) Miten sanoitus voidaan liittää romantiikan perinteeseen? Millaisia romantiikalle tyypillisiä ajatuksia sanoituksessa on?

7. 


Dante Gabriel Rossetti: Beata Beatrix (1870)

Tee kuvasta kuva-analyysi, jossa noudatat Jukola -oppikirjan ohjeita. Miten romantiikka näkyy tyylisuuntana kuvassa? Voit halutessasi käyttää kuvan avaamiseen myös lähteitä, mutta muista merkitä ne näkyviin.

8. Analysoi alla olevaa romantiikkaa edustavaa runoa apukysymyksien avulla.


Villiruusu 


Näki poika ruususen, 

ruusun kankahalla, 

nuoren huomenhohtoisen, 

luokse riensi riemuiten innoll' ihanalla. 

Punaruusu, ruusunen, 

ruusu kankahalla. 


Poika virkkoi: 

”Poimin sun ruusu kankahalla!”

 Ruusu virkkoi: 

”Vihlaisun saat, ett' aina muistat mun, 

liiku loitommalla!” 

Punaruusu, ruusunen, 

ruusu kankahalla. 


Poimi poika huimapää ruusun kankahalla;

 ruusu pisti ryöstäjää, ah! ja voi! 

jo voihki tää tuskan tuiman alla. 

Punaruusu, ruusunen 

ruusu kankahalla. 


J. W. Goethe suom. Otto Manninen 


Kirjoita apukysymyksien pohjalta yhtenäinen vähintään kaksi kappaletta pitkä teksti, jonka otsikoit haluamallasi tavalla.

a) Mitä "ruusu kankahalla" voisi symboloida? Millainen kuva "ruususta" tekstissä välittyy? Perustele.

b) Millaisen kuvan runo välittää miessukupuolesta ja toisaalta naissukupuolesta? Vertaa runon käsityksiä 2010-luvun stereotyyppisiin käsityksiin miehen ja naisen rooleista. 


Kirjoita YO-esseen mittainen essee 

Esseen pituus on konseptilla 4-5 sivua ja tietokoneella reilut kaksi sivua rivivälillä 1,5.

Seuraavat tehtävät on poimittu suoraan vanhoista YO-kokeista. Osaa tehtävistä on muokattu nimenomaan romantiikan käsittelyyn liittyviksi ja osa taas on open itse keksimiä esseen aiheita.

1. Rakkaus tai kuolema jonkin romaanin, näytelmän tai elokuvan teemana. Onko kuvaus romantisoivaa vai ehkä jotakin aivan muuta?

2. Mikä vampyyreissa kiehtoo?

3. Sanotaan, että jalkapallo on maailman kaunein peli. Kirjoita jalkapallosta tästä näkökulmasta. Hyödynnä ainakin jossakin esseesi osassa romantiikkaa tyylilajina.

4. Pohdi oman arkesi luonnetta. Onko elämä harmaata puurtamista vai sisältyykö siihen myös välähdys romantiikan taianomaisuudesta?

5. Miten rakastuminen muuttaa ihmistä? Miten hänen suhtautumisensa itseensä ja ympäristöönsä muuttuu?

6. Romantikot korostivat taiteilijuutta ja rakensivat tietoisesti myyttiä taiteilijasta luovana nerona, jolla oli kyky nähdä muita enemmän. Teetkö sinä jonkinlaista taidetta? Miten näet itsesi taiteilijana? Onko taiteilijakäsityksessäsi jälkiä romantiikasta?

7. Pohdi omia ajatuksia ja tunteitasi suhteessa romantiikan keskeisiin ideoihin. Löytyykö sinusta romantikkoa vai jättääkö romantiikka sinut kylmäksi?