Kurssin essee

Aineistoja:

Peilaa puhujien käsityksiä omaan käsitykseen itsestäsi.

Södergran, Kailas (Verkon silmässä kala), Apulanta, Manner, Jumalten keinu?, silvan (viime syksyn YO-koe)