Kaksi miestä - kaksi kohtaamista


Tehtävänanto: Vertaile, kuinka naisen ja miehen suhdetta kuvataan teksteissä. Vastaa ensin apukysymyksiin ja muokkaa sitten niiden pohjalta ehjä, yhtenäinen lukutaitovastaus, joka on vähintään 3000 merkkiä pitkä.

Löydät apuvälineitä proosan analyysiin täältä.

1. Millainen kertoja tekstissä on? Kenen näkökulmasta tapahtumat kerrotaan? Kenen näkökulmasta lukija taas ei saa tietoa?

2. Mitä voit päätellä tekstien kertojista tai hahmosta, jonka näkökulmasta tarinaa kerrotaan? (Ikä, sukupuoli, yleinen asenne tapahtumiin) Miten kertojan ominaispiirteet näkyvät tekstin tyylissä yleisellä tasolla?

3. Tee huomioita tekstien miljööstä. Millaisessa ajassa ja paikassa miehen ja naisen kohtaaminen tapahtuu ja miten paikka luultavasti vaikuttaa kohtaamisen luonteeseen? Miten kohtaamistilanne näkyy tyylissä, jolla kertoja kertoo?

4. Vertaile, millaiseen sävyyn kertojat puhuvat kohtaamistaan miehistä. Kiinnitä huomiota erityisesti yksittäisiin sananvalintoihin ja kuvalliseen ilmaisuun (vertaukset, metaforat). 

5. Analysoi Larry -tekstissä toistoa ja liioittelua retorisina keinoina. Miksi kertoja toistaa ja liioittelee? Millaiseen vaikutelmaan tyylivalinnoilla pyritään?

6. Analysoi Larry -tekstin kohosteisia piirteitä virketasolla. Millaisia poikkeuksellisia virkkeitä löydät tekstistä? Mikä niiden tehtävä on? Millaisia taas ovat toisen tekstin virkkeet? Millaisen vaikutelman ne synnyttävät?

7. Miten tekstien naiset suhtautuvat itseensä naisina? Millaisin sananvalinnoin he kuvaavat itseään? Millaiset voimasuhteet naisten ja mieshahmojen välillä vallitsevat?

Kiinnitä huomiota erityisesti tekstien kohosteisiin kohtiin ja kuljeta tekstejä jatkuvasti rinnakkain.


Tarkastellaan H-E-P -mallia

Naishahmoista saadaan katkelmissa eri tavoin tietoa. Jokapäiväinen elämämme -romaanin  nainen on noin 30 -vuotias - mikä ilmaistaan tekstissä suoraan, ja hänelle kohtaaminen miehen kanssa ei näytäkään olevan uusi ja innoittava asia. Hän kuvailee miestä hyvin alentuvasti “keskenkasvuiseksi” ja “nulikaksi” ja antaa näin ymmärtää, että hän olisi kiinnostuneempi kypsemmästä seurasta. Kaikki elävä -romaanin katkelmassa kertojan ikää ei paljasteta suoraan, mutta miellyttävän mieshahmon kohtaaminen nähdään huomattavan liioittelevassa, jopa romantisoivassa valossa. Kohdattu Larry on esimerkiksi “pyhä henki tai eläin” ja “ydinräjähdys”. Voi olla, että kertojalla ja Larryllä on esimerkiksi jo pidempi romanssi takanaan ja kertoja on jo syvästi rakastunut tai sitten kertoja voi olla esimerkiksi kovin nuori ja vaikutteille altis.

Tekstien miljöö vaikuttaa tapaan, jolla mieshahmoa kuvataan. Jokapäiväinen elämämme -teksti sijoittuu Venäjälle, epämääräiseen vanhempaan aikaan. Tämän voi päätellä siitä, että eletään “oluttupien” ja “hovitapojen” maailmassa. Naishahmon ja mieshenkilön yhteiskunnallinen asema voi olla hyvin erilainen: nainen voi olla korkeammassa asemassa, sillä mies pyytää, saako sinutella naista. Erilainen yhteiskunnallinen asema voikin yleisen asenteen lisäksi selittää tapaa, jolla nainen miestä kuvaa. Mies on “huonotapainen julli”, joka koettaa naisen mielestä kätkeä olemuksensa “imeliin hovitapojen apinointiin”. Lisäksi mies on tullut itse naisen pihaan ja nainen toivoisi ilkeällä sävyllä tämän poistuvan: “Oliko hänen pidettävä seuraa tälle hännystelijälle, keitettävä kahvit, keksittävä puhuttavaa, kunnes häipyisi”, nainen pohtii.


Tehtävänanto: Kopioi teksti portfolioosi ja alleviivaa jokainen kohta, jossa päätelmää tai havaintoa perustellaan konkreettisella esimerkillä pohjatekstistä.