Kaksi miestä - kaksi kohtaamista


Tehtävänanto: Vertaile, kuinka naisen ja miehen suhdetta kuvataan teksteissä. Vastaa ensin apukysymyksiin ja muokkaa sitten niiden pohjalta ehjä, yhtenäinen lukutaitovastaus, joka on vähintään 3000 merkkiä pitkä.

Löydät apuvälineitä proosan analyysiin täältä.

1. Millainen kertoja tekstissä on? Kenen näkökulmasta tapahtumat kerrotaan? Kenen näkökulmasta lukija taas ei saa tietoa?

2. Mitä voit päätellä tekstien kertojista tai hahmosta, jonka näkökulmasta tarinaa kerrotaan? (Ikä, sukupuoli, yleinen asenne tapahtumiin) Miten kertojan ominaispiirteet näkyvät tekstin tyylissä yleisellä tasolla?

3. Tee huomioita tekstien miljööstä. Millaisessa ajassa ja paikassa miehen ja naisen kohtaaminen tapahtuu ja miten paikka luultavasti vaikuttaa kohtaamisen luonteeseen? Miten kohtaamistilanne näkyy tyylissä, jolla kertoja kertoo?

4. Vertaile, millaiseen sävyyn kertojat puhuvat kohtaamistaan miehistä. Kiinnitä huomiota erityisesti yksittäisiin sananvalintoihin ja kuvalliseen ilmaisuun (vertaukset, metaforat). 

5. Analysoi Larry -tekstissä toistoa ja liioittelua retorisina keinoina. Miksi kertoja toistaa ja liioittelee? Millaiseen vaikutelmaan tyylivalinnoilla pyritään?

6. Analysoi Larry -tekstin kohosteisia piirteitä virketasolla. Millaisia poikkeuksellisia virkkeitä löydät tekstistä? Mikä niiden tehtävä on? Millaisia taas ovat toisen tekstin virkkeet? Millaisen vaikutelman ne synnyttävät?

7. Miten tekstien naiset suhtautuvat itseensä naisina? Millaisin sananvalinnoin he kuvaavat itseään? Millaiset voimasuhteet naisten ja mieshahmojen välillä vallitsevat?

Kiinnitä huomiota erityisesti tekstien kohosteisiin kohtiin ja kuljeta tekstejä jatkuvasti rinnakkain.