Kurssin romaanitehtävät

Kurssilla luetaan kaikille opiskelijoille yhteisenä romaanina George Orwellin teos "Eläinten vallankumous" ja romaanin pohjalta kirjoitetaan 1-2 lukutaitovastausta, jotka arvioidaan YO-arvioinnilla. Lisäksi kunnianhimoinen opiskelija lukee kurssille myös yhden oheisista romaaneista ja tekee romaaniin liittyvät tehtävät. Nämä tehtävät arvioidaan asteikolla 4-10.Kaikille yhteinen tehtävä

Valitse omien tavoitteidesi mukaan, kirjoitatko yhden vai kaksi lukutaitovastausta. Lukutaitovastauksien tehtävänannot ovat seuraavanlaisia:

1. Analysoi, millaisen kuvan Eläinten vallankumous -romaani välittää vallankäytöstä. Kirjoita vähintään 4500 merkkiä pitkä vastausteksti.

2. Analysoi Jyskyn henkilökuvaa romaanissa Eläinten vallankumous. Kirjoita vähintään 3500 merkkiä pitkä vastausteksti.


Valinnaiset romaanitehtävät

Voit valita kurssin romaanin kolmesta eri vaihtoehdosta. Romaaniin liittyvät tehtävät tehdään kurssin portfolioon lukuprosessin aikana. Lainaa romaanisi kirjastosta heti kurssin alussa ja aloita lukeminen heti.  Näin ehdit myös vaihtaa romaania, mikäli ensimmäinen valintasi ei tunnu omalta.
Vaihtoehto A: Laura Lähteenmäki: Yksi kevät 

Löydät romaania koskevan esittelytekstin esimerkiksi täältä

Vastaa seuraaviin kysymyksiin lukuprosessin aikana kokonaisin virkkein. Otsikoi näin: Yksi kevät -tehtäväkokonaisuus


1. Kun olet lukenut luvun yksi...

a) Kuvaile teoksen miljöötä eli tapahtumapaikkaa ja -aikaa. 

b) Pohdi, kuinka miljöö vaikuttaa henkilöhahmojen käytökseen ja ajattelutapoihin.


2. Kun olet lukenut luvun kaksi...


Kuvittele, että tyttöjen hoivaan saapuu vakavasti vammautunut sotilas. Kirjoita sotilaan vaiheista talossa mahdollisimman romanttiseen sävyyn. Osoita, että tunnet lukemasi perusteella tyttöhahmojen olosuhteita ja toimintamalleja.


3. Kun olet lukenut luvun kolme...


Kirjoita tyyliltään naturalistinen kuvaus tapahtumasarjasta, jonka Katri ja Linda ovat kokeneet Kurussa. Kirjoita vähintään kolme kappaletta pitkä teksti ja hyödynnä monenlaisia kerronnan keinoja (juonen kuljetusta, kuvausta ja dialogia).


4. Kun olet lukenut luvun viisi...


Millä tavalla tytöt reagoivat Peetun kohtaloon? Poimi esille erilaisia reagointitapoja ja analysoi, mitä reaktioiden avulla voidaan päätellä henkilöhahmojen arvoista ja ajatusmaailmasta.


5. Kun olet lukenut teoksen toisen osan Katu...

Tarkastele Katu -osion kertojaratkaisua. Millainen kuva sodasta välittyy kertojaratkaisun ansiosta?


Valitse a tai b


a) Kuvittele olevasi tyttöjen kaartia ohjaava kiukkuinen kouluttaja. Kirjoita sävyltään hyökkäävä ja turhautunut kirje, jonka kouluttaja lähettää vaimolleen ja jossa hän selostaa opetustaan. Pyri tuomaan kirjeessä esille kouluttajan henkilöhahmon ominaispiirteitä ja osoita, että tunnet romaanin tapahtumia.


b) Kuvittele olevasi tyttöjen kaartia ohjaava uusi kouluttaja, joka suhtautuu tyttöihin lempeästi, rakastavasti ja suojelevaisesti. Kirjoita sävyltään lämminhenkinen kirje, jonka kouluttaja lähettää ystävälleen. Osoita kirjeessä, että tunnet romaanin tapahtumia.6. Kun olet lukenut teoksen loppuun...


  • Miten kertojaratkaisu muuttuu romaanin viimeisessä osassa? Kuinka kertojaratkaisu vaikuttaa siihen, millainen kuva tapahtumista välittyy?
  • Millaisen identiteetin Bea, Linda ja Aada päätyvät lopulta omaksumaan? Millaisia arvoja hahmoille muodostuu ja millaiseksi heidän maailmankuvansa alkaa hahmottua? Muista myös perustella vastauksesi.
  • Pohdi, millaista kuvaa Suomesta romaani rakentaa. Miten teos pyrkii vaikuttamaan esimerkiksi lukijan sisällissotaa koskeviin arvoihin ja asenteisiin?
  • Millaisia teemoja löydät teoksesta?

 Vaihtoehto B: Elizabeth Acevedo: Runoilija X


  1. Valitse teoksesta mielestäsi kolme tärkeintä sivuhenkilöä ja luonnehdi, kuinka heidän elämänsä teoksen juonen kulussa muuttuu. Kirjoita jokaisesta hahmosta vähintään kahden kappaleen verran.

2. Millaisia teemoja teos käsittelee? Nosta esille useampia keskeinen teema.


Tyyliharjoitukset:


1. Kirjoita naturalistinen kuvaus teoksen miljööstä. Osoita tuntevasi miljöötä.

2. Kuvittele, että teoksessa esiintyvä Isä Sean kirjoittaa Xiomaralle kirjeen. Tuota kirje ja tee siitä sävyltään hyvin liioitteleva, kärjistävä ja lukijaa kohtaan hyökkäävä. Vaihtoehtoisesti kirjoita sävyltään korostuneen ymmärtäväinen ja lempeä kirje.

3. Kirjoita katkelma novellista, jossa teoksessa esiintyvä Kaksonen tapaa rakastettunsa. Tee katkelmasta tyyliltään romanttinen.
 Vaihtoehto CEdouard Louis: Ei enää Eddy


 1. Pohdi, millaisena esitetään päähenkilön kuvaaman yhteisön tyypillinen

a) työväenluokkaan kuuluva henkilö

b) nainen

c) mies


2. Analysoi, millaisen kuvan teos välittää ranskalaisen pikkukylän asukkaiden arvoista, asenteista ja maailmankuvasta.

3. Millaisia teemoja teos käsittelee? Nosta esille useita.

4. Miksi teosta voidaan pitää vahvasti vaikuttamaan pyrkivänä romaanina?


Tyyliharjoitukset:


1. Kirjoita teoksen miljööstä romanttiseksi muutettu kuvaus. Osoita lukeneesi teos.

2. Kirjoita vähintään kahden kappaleen mittainen Eddien äidin monologi, jossa hän kertoo perheestään ja elämästään. Pohdi ensin, kuinka Eddien äiti voisi puhua. Millaista kieltä hän käyttää? Miten hänen persoonansa näkyy kielenkäytössä? Osoita jälleen lukeneesi teos.

3. Valitse yksi teoksen kohtaus, joka jäi erityisesti mieleesi. Kirjoita kohtaus uudelleen niin, että vaihdat kerronnan näkökulmaa ja tyyliä. Pyri vaihtamaan kohtauksen sävy aivan päinvastaiseksi: tee vakavasta humoristista, raadollisesta kaunista, arkisesta juhlavaan ja niin edelleen.