Ohjeet itsearviointiin

1. Mitkä aihesisällöt jäivät kurssista erityisesti mieleesi? Miksi juuri nämä?

2.Miten osasit ohjata omaa opiskeluasi? Mikä sujui? Mikä taas ei sujunut niin hyvin?

 Tarkastele seuraavia:

  • Tehtävien palautus ajallaan
  • Tunneilla keskittyminen
  • Avun pyytäminen opelta/ kavereilta
  • Itselle parhaiten sopivan opiskelutyylin löytäminen
  • Opiskelulle sopivan tunnetilan ja asenteen ylläpito


3. Pohdi kurssin tehtäviä ja aihealueita. Missä onnistuit mielestäsi erityisen hyvin? Miksi? Mikä oli vaikeaa? Miksi?

4. Arvosanani kurssille perusteluineen.