Konteksti, tyyli, arvot ja ihmiskuva

Picasso: GuernicaEsseen pituus on vähintään 2 sivua rivivälillä 1,5. Pyri otsikoimaan esseesi kiinnostavasti.

  • Tekstilajikonteksti: Mitä kirjallisuuden genreä valitsemasi teos edustaa? (Taideromaani, nuortenromaani, dekkari jne.) Miten romaanin tekstilaji näkyy teoksessa? Onko teos sinusta onnistunut lajityyppinsä edustaja?
  • Miljöö ja ilmapiiri: Millaista todellisuutta teos oikein kuvaa? Millainen ilmapiiri teoksessa vallitsee? Vertaa ilmapiiriä siihen ilmapiiriin ja todellisuuteen, joka vallitsee 2010-luvun Suomessa. Millaisia yhtäläisyyksiä ja eroja löydät? 
  • Julkaisuaika ja päähenkilöiden arvomaailma: Millaisia asioita valitsemasi teoksen henkilöt pitävät tärkeinä ja tavoittelemisen arvoisina? Toisinsanoen, millainen heidän arvomaailmansa on? Poikkeaako arvomaailma jotenkin siitä, mitä 2010-luvun Suomessa tyypillisesti arvostetaan? Poikkeaako arvomaailma omastasi? Miten arvomaailma kytkeytyy teoksen julkaisukontekstiin?
  • Tyyli: Miten luonnehtisit teoksen tyyliä? (Voit poimia myös esimerkkejä havaintojasi tukemaan) Kiinnittyykö teos sinusta selkeästi johonkin länsimaisen kirjallisuuden keskeisistä tyylikausista (romantiikka, realismi, modernismi, postmodernismi)? Perustele tulkintasi. Miten tämä näkyy teoksen ilmaisussa?
  • Keskeiset teemat: Mitä teoksessa oikein halutaan kertoa ihmiselämästä ja sen suurista kysymyksistä yleensä? Millaisia ajatuksia teemojen käsittely sinussa herättää?