ÄI7: Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen


  • Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitojaan ja niihin liittyviä tietojaan sekä kehittää kykyään ennakoida, mukauttaa ja arvioida viestintäänsä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 
  • Opiskelija oppii arvioimaan puhe- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. 
  • Opiskelijalle voidaan tarjota mahdollisuus osallistua PUHVI-kokeeseen. 


Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

- syventää tietojaan vuorovaikutuksen luonteesta, ominaispiirteistä ja puheyhteisöistä syventää käsitystään vuorovaikutussuhteiden rakentumisesta, ylläpitämisestä ja jännitteistä kehittää kykyään toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä rakentaa ja ylläpitää vuorovaikutussuhteita 

-kehittää viestintärohkeuttaan sekä esiintymis- ja ryhmätaitojaan 

-tunnistaa ja osaa analysoida sekä puhujan että sanoman luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä - oppii tarkastelemaan vuorovaikutusta ja vuorovaikutustaitoja erilaisten kontekstien, vuorovaikutussuhteiden ja puheyhteisöjen näkökulmasta. 


Keskeiset sisällöt 

-vuorovaikutustilanteiden ja vuorovaikutussuhteiden osatekijät ja ominaispiirteet, esimerkiksi joustavuus, eettisyys 

-puhuttujen tekstien erittely, tulkinta, arviointi 

- argumentointaitojen syventäminen 

-kielellinen ja ei-kielellinen viestintä 

-arjen vuorovaikutustilanteet 

-esiintymisen, neuvottelujen, kokousten ja erilaisten keskustelujen ominaispiirteet ja menettelytavat 

-esiintymis- ja ryhmätaitojen harjoittelu erilaisissa vuorovaikutustilanteissa 

-puheviestinnän kulttuurisia piirteitä Kurssin lukutaitotehtävä 1

Analysoi hahmojen non-verbaalista viestintää elokuvan Kill Anneli draaman kaaren rakentajana. Kirjoita vähintään 4500 merkkiä pitkä vastausteksti.