ÄI7: Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen


  • Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitojaan ja niihin liittyviä tietojaan sekä kehittää kykyään ennakoida, mukauttaa ja arvioida viestintäänsä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 
  • Opiskelija oppii arvioimaan puhe- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. 
  • Opiskelijalle voidaan tarjota mahdollisuus osallistua PUHVI-kokeeseen. 


Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

- syventää tietojaan vuorovaikutuksen luonteesta, ominaispiirteistä ja puheyhteisöistä syventää käsitystään vuorovaikutussuhteiden rakentumisesta, ylläpitämisestä ja jännitteistä kehittää kykyään toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä rakentaa ja ylläpitää vuorovaikutussuhteita 

-kehittää viestintärohkeuttaan sekä esiintymis- ja ryhmätaitojaan 

-tunnistaa ja osaa analysoida sekä puhujan että sanoman luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä - oppii tarkastelemaan vuorovaikutusta ja vuorovaikutustaitoja erilaisten kontekstien, vuorovaikutussuhteiden ja puheyhteisöjen näkökulmasta. 


Keskeiset sisällöt 

-vuorovaikutustilanteiden ja vuorovaikutussuhteiden osatekijät ja ominaispiirteet, esimerkiksi joustavuus, eettisyys 

-puhuttujen tekstien erittely, tulkinta, arviointi 

- argumentointaitojen syventäminen 

-kielellinen ja ei-kielellinen viestintä 

-arjen vuorovaikutustilanteet 

-esiintymisen, neuvottelujen, kokousten ja erilaisten keskustelujen ominaispiirteet ja menettelytavat 

-esiintymis- ja ryhmätaitojen harjoittelu erilaisissa vuorovaikutustilanteissa 

-puheviestinnän kulttuurisia piirteitä 
Ohjeet kurssin loppureflektioon

 Laita tekstisi otsikoksi "Puheviestinnän loppureflektio"

Tarkoitus on, että tarkastelet omaa oppimistasi, tunteitasi ja ajatuksiasi puheviestintään liittyen. Tekstistä pitäisi tulla vähintään sivun mittainen rivivälillä 1,5 ja fontilla 12. Teksti arvostellaan hyv.-hyl.

Voit vastata tekstissäsi esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin. Muista selkeä kappalejako ja ydinvirkkeet.

1) Mikä kurssilla jäi erityisesti mieleesi ja miksi?

2) Tuntuiko jokin harjoitus erityisen miellyttävältä tai epämiellyttävältä? Miksi?

3) Mitä opit itsestäsi ryhmätöiden tekijänä? (Myös vanhojen käsitysten vahvistuminen on oppimista...) Yllättikö jokin reagointitapasi sinut? Mitkä ovat mielestäsi selkeästi vahvuutesi ja missä olisi kehitettävää?

4) Mitä uutta opit itsestäsi puhe-esityksen pitäjänä? Mitkä ovat vahvuutesi ja missä taas olisi kehitettävää?

5) Minkä arvosanan antaisit itsellesi kurssista asteikolla 4-10. Perustele valintasi huolellisesti.