Kuvan lähde: Pixabay

ÄI 7: Vuorovaikutus 2

 Moduulin kesto on 13 oppituntia. Moduuli alkaa 14.8. ja päättyy 11.9.


Moduulin tavoitteet ja sisällöt


Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • lisää esiintymisrohkeuttaan ja ymmärrystään esiintymisjännityksestä
 • kehittää esiintymistaitojaan sekä kykyään tuottaa erilaisia puhuttuja tekstejä myös digitaalisissa ympäristöissä
 • syventää kykyään analysoida ja arvioida puhuttuja tekstejä ja audiovisuaalista viestintää.


Keskeiset sisällöt ovat seuraavat:

 • esiintymisjännitys ja vireystila, esiintymisen vuorovaikutteisuus ja yleisön vastuu
 • puheenvuoron rakentaminen ja esittäminen yksin, ryhmässä tai audiovisuaalisena tekstinä; kohdentamisen, kontaktin, havainnollistamisen ja ilmaisun taidot
 • vuorovaikutustaidot ja -etiikka eri viestintäkanavissa, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa
 • puhuttujen ja audiovisuaalisten tekstien analysointi ja arviointi.


Arvioitavat työt

 • Tietoa välittävä suullinen esitelmä, arviointi asteikolla 4-10. Esitelmät pidetään 6.9. ja 11.9. Noudatamme esitelmien järjestyksessä opiskelijoiden sukunimien aakkosjärjestystä.
 • Lukutaitovastauksen laatiminen, arvioinnissa YO-arviointi


Etenemisjärjestys

Yhden kokonaisuuden käsittelyyn voidaan käyttää useampia oppitunteja kokonaisuudesta riippuen.

 • Opintojakson suoritukset ja keskeiset sisällöt, lämmittelyharjoituksia
 • Yleisön rooli esiintymistilanteessa ja keinoja esiintymisjännityksen hallintaan
 • Puhe-esityksen analyysin tasot,  Diaesitys
 • Kohdentaminen, Diaesitys
 •  Havainnollistaminen ja mallivastaukseen tutustuminen
 • Lukutaitovastauksen kirjoittaminen: Havainnollistamiskeinot Youtube -videossa
 • Suulliset esitelmät
 • Mikäli jää aikaa: havainnollistaminen, viestinnän etiikkaa