Kurssin itsearviointi

1. Tee käsitteistä kolme listaa, joiden otsikot ovat Ymmärrän hyvin, Ymmärrän jollain tasolla, En oikeastaan ymmärrä


Tarkasteltavat käsitteet:

 • moniäänisyys
 • referointi
 • plagiointi
 • toisen tekstin kommentointi
 • tekstilaji
 • konteksti
 • lukutaitovastaus
 • tekstin aihe
 • proosa
 • proosatekstin teema
 • uutinen
 • kuvaileva teksti
 • kertova teksti
 • kantaaottava teksti
 • ohjaava teksti
 • pohtiva teksti


Vastaa seuraaviin kysymyksiin kokonaisin virkkein:


1. Missä koit onnistuneesi kurssilla? Miksi?

2. Mikä oli vaikeaa? Miksi?

3. Mitä olet oppinut itsestäsi opiskelijana?

4. Minkä arvosanan antaisit kurssista itsellesi? Perustele arvosana.


+ Minä ryhmässä toimijana