Kirjoittaminen prosessina

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opintoja hallitsevat kaksi keskeistä tekstilajia, joita tuotetaan myös ylioppilaskokeessa. Nämä tekstilajit ovat lukutaitovastaus ja kirjoitustaidon vastaus eli essee. Tämän opintojakson aikana opit tuottamaan molempiin tekstilajeihin kuuluvia tekstejä.

Opintojakson lopuksi tehdään seuraava itsearviointi: