Kuvan lähde

Essee tekstilajina ja opintojakson esseet

Löydät tiivistyksen esseestä lukion äidinkielen ja kirjallisuuden tekstilajina täältä. Laajan lisäpaketin esseen laatimiseen löydät täältä.

Ennen ensimmäisen esseen tuottamista sinun olisi tärkeää tietää, mikä on lähtötasosi pohtivan ja/tai kantaaottavan tekstin tuottajana: aloittelevan kirjoittajan pitää esseeprosessissa kiinnittää huomiota erilaisiin asioihin kuin kehittyneen kirjoittajan. Yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden arvosana voi kertoa jotakin tämänhetkisestä taitotasostasi, mutta ennen varsinaisen esseen kirjoittamiseen ryhtymistä valitse seuraavista väitteistä itseäsi kuvaavampi. Täydennä väitettä lisäperusteluilla. Voit myös valita molemmat väitteet samanaikaisesti. Palauta väitekokoelmasi Classroomiin varattuun palautusalustaan.

1. Pidän itseäni kokeneena kirjoittajana: olen tuottanut peruskoulussa paljon monenlaisia tekstejä. / En ole kovinkaan kokenut kirjoittaja.

2. Pidän kirjoittamisesta. / En voi sanoa pitäväni kirjoittamisesta.

3. Kynnys kirjoittaa pidempi teksti on minulle pieni - voin suhtautua tehtävään luovana mahdollisuutena ilmaista itseäni. / Kynnys kirjoittaa pidempiä tekstejä on minulle korkea.

4. Olen tottunut suunnittelemaan tekstejäni laajasti esimerkiksi miellekartoin, listauksin tai muilla menetelmillä. / En oikeastaan suunnittele tekstejäni vaan kirjoitan asioita tekstiin mieleentulojärjestyksessä.

5. Kirjoitusprosessin aikana en tee heti valmista tekstiä vaan voin muokata tekstiäni runsaastikin: saatan esimerkiksi kokeilla erilaisia rakennevaihtoehtoja tai sananvalintoja. / Kirjoitan sillä periaatteella, että tekstistä pitää tulla kerralla valmista, enkä juuri tee jo kirjoittamaani muutoksia.

6. Minulla on yleensä paljon ideoita ja paljon sanottavaa. / Minun on vaikeaa keksiä sanottavaa sellaisestakin aiheesta, joka on minulle tuttu.

7. En yleensä jämähdä kirjoittaessani paikalleni: jos jokin idea epäilyttää, siirryn esimerkiksi muokkaamaan toista kohtaa tekstissäni. / Minulle on ominaista, että kirjoittaminen jumiutuu paikoilleen pitkäksi aikaa.

8. En tarvitse kirjoittamisessa erityisesti opettajan tukea. / Koen tarvitsevani kirjoittamisessa paljon opettajan tukea ja ohjausta.


Kirjoitetaan otsikkoessee 

Vaihtoehto A: Aloitteleva kirjoittaja

Valitse tämä vaihtoehto, mikäli äidinkielennumerosi on ollut peruskoulussa 7 tai alle 7 tai valitsit itsearvioinnissa useita sinisellä merkittyjä väitteitä. Löydät erilaisia esseen valmiita rakennemalleja täältä ja valitse malleista se, josta sinun on itse helpointa kirjoittaa.

Suunnittelun avuksi:

-Vastaa dioilla oleviin apukysymyksiin esimerkiksi ranskalaisin viivoin (mieluiten ainakin viisi viivaa per kohta!) ja näytä suunnitelmasi opettajalle ennen kuin alat kirjoittaa. Jatkossa voit ajatella, että yhdestä apukysymyksestä pitäisi tuottaa ainakin yhden kappaleen verran tekstiä. 

- Huomaa, että tekstin on oltava ymmärrettävä, vaikka lukija ei tuntisikaan apukysymyksiä. 

-Muista havainnollistavat esimerkit.

-Katso, että jokaisessa kappaleessa on kappaleen sisällön tiivistävä ydinvirke.

-Esseen kokonaispituuden tulee olla vähintään 3000 merkkiä. (Välilyöntiä ei lasketa merkiksi.)

-Otsikoi tekstisi lopuksi itse lukijaa kiinnostavalla tavalla.

Kuvan lähde


Vaihtoehto B: Harjaantunut kirjoittaja

Valitse seuraavista aiheista yksi, joka puhuttelee sinua kaikista eniten ja kirjoita 3500-4500 merkkiä pitkä esseeteksti. Huomaa, että välilyöntiä ei lasketa merkiksi. Lihavoituja otsikoita tulee käyttää sellaisenaan, mutta muuten teksti pitää otsikoida itse lukijaa kiinnostavalla tavalla. Muista merkitä otsikon alkuun valitsemasi aiheen numero. Muut ohjeet tekstin muotoilua varten löydät täältä.

Oheiset otsikot on koonnut osin vanhoja ylioppilastehtäviä mukaillen äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Leena Saariluoma. Löydät esseen aiheet alkuperäisessä yhteydessään täältä.


1. Kirja vai elokuva?


2. Mitkä elokuvat ovat olleet vaikuttavimpia, muuttaneet ehkä ajatteluasi. Pohdi ja esittele. Otsikko: Elämäni elokuvat 


3. Kirjoittaminen / Lukeminen - elämän suola


4. Pohdi, onko joskus oikein rikkoa lakia.


5. Miksi monet ekstremeurheilijat vaarantavat henkensä kerran toisensa jälkeen? Pohdi kysymystä.


6. Mikä ohjaa sinun elämäsi tärkeitä valintoja?


7. Meillä kaikilla on asioita, jotka saavat sydämen lyömään nopeammin. Kerro tällaisista asioista ja pohdi, miksi ne vaikuttavat sinuun niin voimallisesti.


8. Metsästyksellä on Suomessa pitkät perinteet. Monien mielestä se on kuitenkin julmaa ja tarpeetonta. Ota kantaa metsästyksen oikeutukseen.


9. Kirjoita jostakin Suomessa vaikuttavasta ääriliikkeestä. Rajaa  näkökulma ja otsikoi tekstisi sen mukaan.


10. Muovista on paljon hyötyä ja iloa, mutta siihen liittyy myös ekologisia ongelmia. Pohdi muoviin liittyviä ristiriitaisuuksia.


11. Kirja (tai elokuva tai muu taideteos), joka teki vaikutuksen. Esittele jokin sinulle merkityksellinen kirja (tai muu taideteos) ja pohdi, miksi ja miten se vaikutti sinuun.


12. Joukkueurheilun sanotaan vaikuttavan myönteisesti nuoren  sosiaaliseen kehitykseen. Ota kantaa väitteeseen.


13. Egoteoista ekotekoihin


14. Mikä vitseissä naurattaa?


15. Monet suomalaiset klassisen musiikin säveltäjät, kapellimestarit ja muusikot ovat saavuttaneet alallaan maailmanmainetta. Arvostuksesta kertoo myös soittoharrastuksen yleisyys. Pohdi omaa suhdettasi klassiseen musiikkiin.


16. Hyväksi häviäjäksi voi oppia. Ota kantaa väitteeseen.


17. Pohdi omien kokemustesi ja tietojesi pohjalta, mitä joukkueurheilu on sinulle antanut.


18. Mitä on pahuus ja mistä se saa alkunsa? 


19. Mediassa puhutaan usein esimerkiksi ruoka-aineiden, kemikaalien, elämäntapojen ja sääilmiöiden vaaroista. Arvioi median toimintaa uhkien esille tuojana.


20. Suomessa keskustellaan yhä enemmän köyhyydestä ja sen periytyvyydestä. Kuka on köyhä nykypäivän Suomessa?


21. Jos eri uskonnoista voisi valita ”parhaita paloja”, millainen olisi sinun uskontosi?


22. Miksi oman osaamisen ja tekemisen jakamisesta sosiaalisessa mediassa on tullut suosittua?


23. Kirjoita jostakin lukemastasi tietokirjasta ja pohdi, mitä se on sinulle opettanut.


24. Mihin suomalaisen räpin suosio perustuu?


25. Auton ja autoilun tulevaisuus


26. Mikä kauhussa kiehtoo? Pohdi kysymystä käyttäen esimerkkeinä tuntemiasi kauhuelokuvia tai -sarjoja.


27. Mitä keksintöä ihmiskunta eniten tarvitsisi?


28. Yhteistyötä yli rajojen


29. Pohdi meemejä ilmiönä.


30. Yrittäjyyttä pidetään tärkeänä Suomen tulevaisuuden kannalta. Olisiko sinusta yrittäjäksi?


31. Taiteilijat ovat aina tehneet omakuvia. Ovatko nykyajan selfiet taidetta? 


32. Voiko arkea rakastaa?


33. Hyvä, paha some


34. Rockmusiikin kapinallisuus?


35. Toteutuuko tasa-arvo urheilussa? Pohdi omien tietojesi ja kokemustesi valossa.


36. Perimmäisten kysymysten äärellä
37. Urheilun pimeä puoli


38. Piirtäminen on ihmiselle luonteenomainen tapa hahmottaa maailmaa. Kirjoita suhteestasi piirtämiseen ja pohdi sen merkitystä sinulle.


39. Mihin huumoria tarvitaan?


40. Lähellä luontoa


41. Loistavaa taktiikkaa


42. Kirjoita jostain sinulle merkityksellisestä maisemasta. (Muista pohtia, pelkkä kuvailu ei riitä)


43. Musiikki vie mukanaan


44. Pohdi runoilija Alfred Tennysonin ajatusta ”Tieto tulee mutta viisaus aikailee”.


45. Kirjoita kaupungista tai maasta, joka on tehnyt sinuun vaikutuksen.


46. Mihin uskot? Pohdi kysymystä.


47. Kennelliiton rekisterissä koirista on noin 510 000. Tilastokeskuksen mukaan koiria on yhteensä noin 700 000. Koirien lukumäärä on kasvanut Suomessa, kertoo Tilastokeskus. Nyt Suomessa on kaikkiaan noin 700 000 koiraa. Pohdi, miksi lemmikkieläimiä otetaan.


48. Tv-sarja voi olla taidetta. Pohdi väitettä omien kokemustesi valossa.


49 Mitä ulkonäkö merkitsee sinulle?


50. Eläköön erilaisuus!


51. Koukussa


52. Millaista musiikkia kuuntelet nyt ja mikä siinä viehättää. Otsikko: Soittolistani juuri nyt


53. Sitä ihmistä en unohda


54. Rakkaudesta urheiluun (Älä pelkästään esittele jotakin lajia vaan pohdi, mitä olet harrastukseltasi saanut ja millaisia uhrauksia olet tehnyt. Voit kirjoittaa myös penkkiurheilusta.)


55. Sanat voivat muuttaa maailmaa. Pohdi väitettä omien kokemusten pohjalta tai vaikkapa yhteiskunnallisesta näkökulmasta.


56. Suku on pahin/paras. Pohdi omien kokemusten pohjalta. 


57. Kerro aatteesta, joka on tehnyt sinuun vaikutuksen. Voit kannattaa tai vastustaa aatetta.


58. Vaikeuksien kautta voittoon


59. Minä olen minä ja erotun muista


60. Urheiluharrastus kasvattajana. Pohdi omien kokemusten pohjalta.


61. Äärirajoilla


62. Aika kultaa muistot


63. Pohdi, mitä tietokonepelit ovat sinulle opettaneet.


64. Pohdi, millainen on hyvä valmentaja.


65. Hyvä vai paha yksinäisyys?


66. “Vain särkynyt voi tulla ehjäksi”


67. Tervettä ja sairasta urheilua


68. “Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta”


 Kuvan lähde


Kirjoitetaan aineistopohjainen essee eli kirjoitustaidon vastaus

Joko unohdit mitä "essee" tarkoittaa? Ei hätää. Löydät pikamuistutuksen täältä ja laajemman perehdytyksen aiheeseen täältä.


Valitse seuraavista vaihtoehdoista itsellesi sopivin.


A) Kirjoitetaan aineistopohjainen essee valmiin rakennemallin pohjalta. Mikäli olet saanut edellisestä esseestä alle arvosanan 8, sinun kannattaa valita tämä valmis malli.

Esseen aiheena on ilmastonmuutos ja tekstin tavoitteena on ongelmanratkaisujärjestystä hyödyntäen välittää lukijalle kuva ilmastonmuutoksen syistä, seurauksista ja mahdollisista ratkaisumalleista. Esseessä hyödynnetään yhtä aineistoa, jonka löydät täältä.


Noudata seuraavaa mallia:

1. Valitse aloitukseksi vaihtoehto A tai B.

a) Kerro aloituskappaleessa, mitä ilmastonmuutoksella tarkoitetaan. Johdattelet näin lukijan asiaan keskeisen käsitteen määrittelemällä.

b) Kerro, mikä ilmastonmuutosta koskevassa keskustelussa on jäänyt erityisesti mieleesi. Onko jokin tapahtuma, henkilö tai muu yksityiskohta erityisesti vedonnut tunteisiisi? Näin johdattelet lukijan asiaan antamalla käsiteltävästä ilmiöstä käytännön esimerkin.

Päätä tekstin aloituskappale esseesi näkökulmat yhteen kokoavaan kysymykseen, mikäli tämä vain sopii muuhun kappaleeseen: Mistä ilmastonmuutos sitten johtuu, mitä siitä seuraa ja miten ilmastonmuutosta voitaisiin ehkäistä?

2. Luo kappale, jossa kerrot ilmastonmuutoksen keskeisistä syistä.

3. Luo kappale, jossa kerrot ilmastonmuutoksen keskeisistä seurauksista. Viittaa kappaleessa ainakin kerran myös aineistoon.

4. Pohdi ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Viittaa kappaleessa ainakin kerran myös aineistoon.

5. Luo esseellesi lopetus, jossa viitataan tulevaisuuteen. Millaiselta toivot ilmastonmuutoksen torjunnan näyttävän esimerkiksi vuonna 2040? 


B) Luo essee Studeon aineiston pohjalta. Pohdi nuoriin ja nuoruuteen liittyviä oletuksia, toiveita ja paineita. Hyödynnä yhtä tai kahta aineistoa, jotka löydät tehtävänannon yhteydestä.