Kuvan lähde

Sisällön tuottamisen apuvälineitä

Seuraavat apuvälineet on koottu yhteen erityisesti esseetä eli kirjoitustaidon vastausta silmällä pitäen. Apuvälineitä voi hyödyntää myös muunlaisten tekstien kohdalla soveltuvin osin. Muista, että lukutaitovastausta varten on oma ideointitekniikkansa.


1. Vapaa ideointi 

Kirjoita kymmenen minuuttia täysin vapaasti tietyn otsikon tai aloitusvirkkeen pohjalta. Tarkoitus on herätellä omaa ajatelua, joten älä piittaa kirjoitusvirheistä, tekstin ymmärrettävyydestä tai muusta sellaisesta - kirjoitat nyt itsellesi. Älä sensuroi tai pysähdy miettimään. Tarkastele lopuksi tekstiäsi. Löydätkö jonkin kiinnostavan ajatuksen, johon voisit ehkä jatkossa tarttua?


2. Listaus

Listaa omia ajatuksia tai aineiston keskeisiä ajatuksia vapaassa järjestyksessä. Kun lista tuntuu olevan kattava, pohdi seuraavia kysymyksiä:

  • Mitkä listaamistasi seikoista liittyvät selvästi toisiinsa?
  • Mitkä listaamistasi seikoista ovat pääasioita? Mitkä taas sivuseikkoja?
  • Missä järjestyksessä listalle tulleet ajatukset kannattaisi esittää?


3. Kysymyksien kokoaminen


Pohdi, millaisia erilaisia kysymyksiä aihe sinussa herättää ja merkitse kysymykset muistiin. Esimerkiksi jos tekstin aiheena on ilmastonmuutos, voit päätyä esimerkiksi seuraavanlaisten kysymyksen pariin: Mistä ilmastonmuutos johtuu? Miten ilmastonmuutos näkyy omassa arjessani? Mitä uutisissa on sanottu ilmaston muutoksesta viime aikoina? Miten ilmastonmuutoksen kansainvälinen torjunta on onnistunut? Kysymystekniikan etuna on esimerkiksi se, että tekniikka johdattelee esseessä usein tarvittavaan pohtivaan kirjoitusotteeseen.


4. Miellekartta


Aseta tekstin pääkäsite keskelle ruutua ja ala sitten koota sen ympärille ilmiöön liittyviä asioita. Pohdi lopuksi, missä järjestyksessä esiin tulleita asioita kannattaisi käsitellä. Löydät esimerkin miellekartasta täältä.


5. Aikajanan kokoaminen


Mikäli tarkastelet tekstissäsi jonkin asian kehittymistä -esimerkiksi suhdettasi lukemiseen lapsuudesta nuoruuteen, huumorin merkitystä parisuhteen eri vaiheissa tai työelämän tasa-arvon kehitystä viimeisen 20 vuoden aikana - voi olla mielekästä tuottaa aikajana kehityksen eri vaiheista.


6. Erilaiset taulukot ja kaaviot


Monesti erilaisten taulukoiden tuottaminen on hyödyllistä esseen suunnittelussa. Mikäli esimerkiksi vertailet kahta asiaa - pohdit vaikkapa maalla asumisen hyviä ja huonoja puolia - voi ajatukset olla mielekästä koota taulukkoon. Kaaviot suunnittelun apuvälineenä auttavat taas myös aiheen rajaamisessa. Katso esimerkki kaaviolähtöisestä suunnittelusta täältä.


7. Laajenevat kehät

Pohdi tarkastelemaasi ilmiötä siten, että etenet suppeasta, yksittäisen ihmisen näkökulmasta yhä laajempiin näkökulmiin.

Esimerkiksi, jos aiheena on "lemmikkien merkitys ihmiselle", voit rakentaa tarkastelun esimerkiksi seuraavasti:

1. Lemmikkien merkitys sinulle

2. Lemmikkien merkitys tuntemillesi ihmisille

3. Lemmikkien merkitys koko ihmiskunnalle


8. Idea aineistosta?

Kirjoitat esseesi kahta aineistoa hyödyntäen, mutta yleensä esseesi rajattu aihe ja pääideat kannattaa tuottaa nimenomaan itse ja katsoa sitten, kuinka aineistojen avulla omaa ajattelua voisi rikastaa. Jos jäät kuitenkin suunnittelussa jumiin, voit löytää näkökulmasi ja tekstisi keskeisiä sisältöaineksia myös aineistoista. Olennaista on, että lopputuloksena on oman ajatusprosessisi tulos - essee ei saa olla suurelta osin aineistojen referointia.


Kuvan lähde


Valmiit mallit suunnittelun apuna

Mitä enemmän kirjoittaminen tuottaa sinulle vaikeuksia, sitä enemmän hyödyt erilaisista valmiista esseen rakennemalleista. Mikäli tuotat tekstejä, joiden arvosana on usein alle 7, sinun on hyvä pitäytyä nimenomaan valmiissa rakennemallissa. Taitavankaan kirjoittajan ei kannata hylätä valmiita rakennemalleja: niistä voi saada apua juuri silloin, kun kirjoitusprosessi jostain syystä polkee paikoillaan.


1. Esseen vakiintuneet rakennemallit, jotka löydät täältä.

Nämä rakennemallit auttavat sisällön ideoinnissa sekä taitavaa että vielä harjaantuvaakin kirjoittajaa. Mikäli olet saanut palautetta siitä, että esseesi on rakenteellisesti sekava, sinun kannattaa kokeilla pysyä oikein tarkasti valmiissa rakennemallissa.


2. Merkityssuhdekaavio

Kaavion avulla voit esimerkiksi suunnitella pohtivaa esseetä tai muuta asiatekstiä, ja kaavio toimii myös erilaisten tekstien avaamisessa. Merkityssuhdekaavion käyttö vaatii luovuutta ja totuttelua: tarkoitus ei ole esseetä tuottaessa käydä tekstin kysymyksiä mekaanisesti läpi vaan pohtia, millaisia asioita juuri omaan esseeseen olisi hyvä poimia.

 

 


3. Pelastusrengasmalli esseen eli kirjoitustaidon vastauksen tuottajalle


Ohessa on hieman muokattuna äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Katriina Karhun "pelastusrengasmalli" esseetä varten. Ota tämä malli käyttöösi ja harjoittele sitä, mikäli olet vaarassa reputtaa äidinkielen ja kirjallisuuden YO-kokeessa. 


1. Aloita muotoilemalla aiheeseen liittyvä kysymys (a) tai kerro esimerkkitapaus (b)

 

a) Onko hädässä olevaa ihmistä autettava, vaikka itse joutuisi vaaraan?

b) Kerran olin menossa kauppaan, kun huomasin nurmikolle sammuneen alkoholistin. 

Kerro sitten jokin oma ajatuksesi aiheesta ja perustele se.

 

2. Esittele ensimmäinen aineisto: 

 XX toteaa kolumnissaan/uutisessaan  Y (julkaisuaika ja paikka) auttamisen tärkeydestä seuraavaa...

 

3. Kerro, mitä mieltä olet kirjoittajan ajatuksesta ja aihepiiristä ylipäätään. Perustele näkemyksesi kahdella eri tavalla.

 

4. Kirjoita seuraavaksi siitä, mitä eri-ikäiset tai erilaiset ihmiset voisivat aiheesta ajatella.

 

5. Esittele sitten toinen aineisto:

YY puolestaan toteaa runossaan/videollaan  zzz (julkaisuaika ja paikka), että---

Jatka kertomalla, mitä ajatuksia tämä aineisto herättää.

 

6. Vertaile vielä aineistoja:

Molemmat kirjoittajat ovat sitä mieltä..

ZZ toteaa ---- kun taas XX;n mielestä on parempi--

 

7. Kerro sitten, mikä olisi mielestäsi hyvä ratkaisu asiaan tai kumman aineiston näkemys on mielestäsi parempi.

 

8. Kirjoita lopetuskappale, jossa teet koonnin kirjoitelmasi ajatuksista. Viittaa vielä aloitukseen:

Itse ajattelen siis, että toista ihmistä pitää aina auttaa, vaikka joutuisikin itse ongelmiin. 

 Ensi kerralla, kun näen jonkun makaavan maassa tiedottomana, rohkaisen mieleni ja käyn kysymässä, onko kaikki hyvin.