Kohti monilukutaitoa

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opinnoissa tavoitteena on opiskelijan monilukutaidon vahvistaminen. Käsitteenä monilukutaito on laaja ja se tarkoittaa muun muassa seuraavia asioita:

  • Monilukutaito on kykyä tulkita ja myös itse tuottaa monenlaisia tekstejä laajan tekstikäsityksen pohjalta. Löydät lisätietoa laajasta tekstikäsityksestä täältä (linkki)
  • Monilukutaito on kykyä kriittiseen lukutaitoon. Kriittinen lukutaito on taitoa tarkastella tekstin luotettavuutta ja ymmärrystä siitä, että tekstin esittämät näkökulmat eivät ole ainoita mahdollisia lähestymistapoja.
  • Monilukutaito on kulttuurista lukutaitoa, joka tarkoittaa kykyä tarkastella tekstejä yhteydessä sen konteksteihin eli taustayhteyksiin.