Kurssin romaanin esittely

                Maalaus: Auguste Macke

Ohjeet kurssin romaanin esittelyyn

  • Valitse yksi romaani kirjalistoilta, jotka löydät täältä. Kysy tarvittaessa opelta apua.
  •  Kirjoita romaanin pohjalta yhtenäinen teksti, jossa vastaat oheisiin apukysymyksiin. Oletus on, että lukija ei tunne romaania eikä apukysymyksiä.
  • Tekstin suosituspituus on noin 4000 merkkiä. (Välilyöntiä ei lasketa merkiksi)
  • Sinun tulee käyttää tekstissäsi tehtävänannossa mainittuja proosan analyysin käsitteitä.
  • Muotoiluohjeet:

-Fontti Arial tai Times New Roman

-Fonttikoko 12

-Riviväli 1,5

-Kappaleen vaihtuminen merkitään enter -näppäimellä.


1. Otsikoi esitelmäsi siten, että otsikko tiivistää jotakin olennaista lukukokemuksestasi. (Otsikko kannattaa usein keksiä vasta viimeiseksi.)


2. Kerro teoksen aihe ja referoi lyhyesti sen juoni.


3. Kuvaa teoksen miljöötä. 

Hyödynnä esimerkiksi seuraavia apukysymyksiä:

  • Mitä miljöökuvaus kertoo romaanin esittelemästä yhteiskunnasta ja kulttuurista?
  • Mitä miljöö kertoo tarinan henkilöhahmojen elämästä ja asemasta?


4. Kuvaa  päähenkilöä ja sivuhenkilöitä.


Hyödynnä esimerkiksi seuraavia apukysymyksiä:

Millaisia hahmoja tekstissä esiintyy? Mitä saat tietää esimerkiksi hahmojen iästä, sukupuolesta, ulkonäöstä, puhetavasta, toiminnasta, ajatuksista ja sosiaalisesta asemasta?

Millaisia ovat hahmojen väliset suhteet?

Miten teoksen päähenkilö suhtautuu itseensä, muihin ihmisiin ja ympäröivään todellisuuteen? Millainen vaikutus hänellä on muihin?

Miten päähenkilöön suhtaudutaan teoksen maailmassa? Miksi? 

Miten päähenkilö kehittyy vai kehittyykö hän? Mitkä tapahtumat ovat hänen kehityksensä kannalta olennaisia?

Millaisia pyrkimyksiä päähenkilöllä on? Millaiset seikat tukevat hänen pyrkimyksiään? Millaiset asiat näyttäytyvät vastuksina?


5. Kerro esitelmässäsi, millaisia ihmiselämän kannalta suuria ja tärkeitä kysymyksiä teos käsittelee. Toisin sanoen kerro teoksen teemoista.

6. Kerro vielä lopuksi, millainen oma lukukokemuksesi oli ja millaiselle lukijalle suosittelisit teosta.