Mikä ihmeen lukutaitovastaus?

 

 Kuvan lähde

Löydät lyhyen johdatuksen aiheeseen täältä

Tässä vielä kaksi esimerkkiä lukutaitovastauksesta:

Tehtävänanto: Mistä voi huomata, että Z. Topeliuksen teksti Adalmiinan helmi (1856) on satu?Kirjoittaja viittaa pohjatekstiin ja kertoo jo jonkin tärkeän tehtävänannon mukaisen havainnon. 

Z. Topeliuksen vuonna 1856 julkaistu teksti Adalmiinan helmi on tekstilajiltaan satu. Tekstin sisällössä, rakenteessa ja kielessä on havaittavissa paljon sadulle ominaisia piirteitä.

Kirjoittaja esittelee sadun tyypillisiä sisällöllisiä piirteitä ja kertoo, kuinka ne näkyvät pohjatekstissä:

Sadulle tekstilajina on tyypillistä fiktiivisyys ja erilaiset ihmeet. Adalmiinan helmi -sadussa esimerkiksi miljöö on fiktiivinen prinsessojen, prinssien ja haltiattarien mailma, ja prinsessan kruunuun kiinnitetyllä helmellä on ihmeellisiä taikavoimia, kuten usein yksittäisillä esineillä saduissa. 

Satujen sisällölle on tyypillistä myös tietty liioittelu ja mustavalkoisuus. Adalmiinan helmi -sadussa prinsessa Adalmiina esitetään sadun alussa täysin itsekkäänä ja pahantahtoisena olentona. Kun Adalmiina hukkaa helmensä, hänestä tulee taas oman entisen itsensä vastakohta: tavattoman kiltti ja hyväsydäminen.

Kirjoittaja esittelee sadun tyypillisiä rakenteellisia piirteitä ja kertoo, kuinka ne näkyvät pohjatekstissä:

Myös rakenteellisesti Adalmiinan helmi noudattelee perinteistä sadun kaavaa. Saduille ovat tyypillisiä yllättävät juonenkäänteet, ja tällaisia ovat esimerkiksi Adalminan helmen katoaminen ja sen seuraukset Adalmiinalle sekä se, että Adalmiina lopulta kaiken todennäköisyyden vastaisesti löytää takaisin kotiin ja saa prinssissä. 

Saduilla on tyypillisesti onnellinen loppu, johon sisältyy kuitenkin myös opetus. Adalmiinan helmessä päähenkilö pääsee jälleen osalliseksi prinsessan elämän ihanuudesta, mutta hän on olennaisesti muuttunut. Sadun opetuksena onkin, että rikkauksia ja kauneutta arvokkaampaa on aina nöyrä, rakastava sydän.

Kirjoittaja sadun kieleen liittyviä havaintoja ja kertoo, kuinka ne näkyvät pohjatekstissä:

Saduissa käytetään yleensä perinteisiä kerronnan keinoja: juonen kuljetusta, kuvailua ja dialogia. Näitä kaikkia löytyy runsaasti myös Adalmiinan helmi -sadusta. Kertomuksen alussa esimerkiksi kerrotaan nopeasti, kuinka Adalmiinalle järjestetään ristiäiset, ja kuningas ja kuningatar käyvät vuoropuhelua haltiattarien kanssa. Erityisesti Adalmiinan henkilöhahmoa ja sen kehitystä kuvaillaan hyvin pikkutarkasti ja hahmoon liitetään voimakkaita kuvailevia adjektiiveja, kuten "säihkyvä" ja "kuvankaunis".

Saduille tyypillisesti teksti on kauttaaltaan kirjakielistä. Näin myös vuoropuhelu on kirjoitettu kirjakielellä.

Kirjoittaja vetää lopetuskappaleessa langat yhteen toistamatta jo sanottua:

Kokonaisuudessaan Adalmiinan helmi on varsin tyypillinen satu. Sen on tarkoitus kiehtoa lukijan mielikuvitusta ja lapsille suunnattuna se voi auttaa käsittelemään esimerkiksi juuri empatian merkitystä ihmiselämässä.


Toinen esimerkki:

Tehtävänanto: Mistä tekstin piirteistä huomaat, että kyseessä on mainos?
Tekstillä on monia piirteitä, joiden vuoksi se on helppo määritellä mainokseksi. Mainos pyrkii mainokselle tyypillisesti herättämään lukijassa ostotarpeen, ja nyt lukijan halutaan ostavan proteiinipitoista jogurttia.

Mainoksen tarkka julkaisuaika ja -paikka eivät ole tiedossa, mutta luultavimmin mainos on julkaistu 2010 -luvulla, jolloin julisteessa esiintyvä "Elastinen" -artisti on tullut tutuksi suomalaisille. Mainos perustuukin, usein mainoksille tyypilliseen tapaan, siihen, että julkisuuden henkilö liitetään tuotteeseen ikäänkuin suosittelijana, joka käyttää itse tuotetta ja johon lukija voi samaistua.

Suomessa 201o- luvulla on käyty paljon keskustelua proteiinipitoisen ruokavalion terveellisyydestä, ja mainos tarttuu, mainoksille tyypillisesti, tähän jo olemassaolevaan trendiin: teksti "protein" tulee mainoksessa esille kaikenkaikkiaan viisi kertaa.

Mainoksella on mainoksille tyypillisesti oma melko tarkoinkin rajattu kohderyhmänsä. Tässä mainoksessa kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret, joihin Elastinen artistina kytkeytyy. Lisäksi mainos vetoaa ihmisiin, joiden arvoihin kuuluu terve ja ehkä vauhdikaskin elämäntapa: lukijalle annetaan ymmärtää, että mainoksen proteiinijogurtin avulla hän voi "elää täysillä", kuten Elastinenkin tekee. 

Tekstin kieli sisältää monia mainokselle ominaisia piirteitä. Julisteessa on  iskulauseen kaltaisen tekstin "Ela täysillä", ja tällaiset lyhyet sloganit ovat mainoksille tyypillisiä. Lisäksi mainoksissa hyödynnetään usein erilaisia sanaleikkejä ja niin myös tässä mainoksessa: iskulause "Ela täysillä" viittaa samanaikaisesti Elastiseen ja elämään. Mainoksille tyypillisesti tekstin iskulause sisältää voimakkaan myönteisen sananvalinnan "täysillä". Elastinen on jogurtti mainoksessa mukana "täysillä" ja mainoksen jogurtin avulla ihminen voi elää "täysillä".

Mainos on aseteltu mainoksille tyypillisesti siten, että ensin lukijalle luodaan tarve ja sitten kerrotaan, kuinka tarpeen voi tyydyttää. Lukijan huomio kiinnittyy ensimmäiseksi humoristiseen iskulauseeseen, joka yhdistyy kahteen myönteisenä esitettävään asiaan: Elastiseen ja "täysillä elämiseen". Seuraavaksi huomio kiinnittyy lähes puolet mainoksen tilasta vievään Elastiseen: mainokselle tyypillisesti tärkeä, huomionarvoinen asia vie paljon tilaa. 

Kun lukija on kiinnostunut Elastisesta ja "täysillä elämisestä" hänen huomionsa siirtyy jogurttipurkkeihin mainoksen alareunassa. Purkit kertovat, kuinka syntyneen tarpeen voi tyydyttää: jogurttia syömällä lukija voi elää täyttä elämää, kuten Elastinenkin tekee. Usein mainoksille tyypillisesti mukana on vielä näkyviin piirretty allekirjoitus, jonka on tarkoitus lisätä vakuuttavuutta: Elastinen seisoo sanojensa takana. 

Mainoksessa on, jälleen mainoksille tyypillisesti, mukana tuotetta markkinoivan yrityksen logo oikeassa yläreunassa, mutta muuten kokonaisuus on pelkistetty. Tausta on korostuneen tyhjä ja värimaailmaltaan vaalea, jotta tummat jogurttipurkit ja tumma Elastisen hahmo saavat näkyvyyttä. Toisaalta tummat elementit ja vaalea teksti ja tausta muodostavat huomiota herättävän kontrastin, ja tällaisten värikontrastien käyttö on mainoksille varsin tyypillistä.

Kokonaisuudessaan kyseessä on siis tavanomainen 2010-luvun mainos. Hauska iskulause ja julkisuuden henkilön käyttö ovat tapoja saada mainos erottumaan massasta.